• CES 2019: Google Assistant trình diễn loa thông minh Sonos

    CES 2019: Google Assistant trình diễn loa thông minh Sonos
    - Google đã xác nhận rằng loa Sonos One và Beam sẽ hỗ trợ Assistant của công ty trong năm nay sung hỗ trợ cho Google Assistant vào năm 2019. Tuy nhiên, mặc dù các loa Sonos cũng có Alexa, nhưng bạn sẽ có thể sử dụng Google Assistant để điều khiển loa Sonos được định cấu hình với Alexa và loa Sonos
    2019-01-11T06:42:13Z