• Siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong lực lượng công an

  Siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong lực lượng công an
  , địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân lượng CAND. Kỷ luật, kỷ cương từng bước được chấn chỉnh; đoàn kết nội bộ được tăng cường; cán bộ, chiến tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động hơn nữa trong phòng ngừa sai phạm, suy thoái nhằm nâng
  2018-04-07T13:26:14Z
 • Bí thư Hà Nội: Hà Nội phải tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính

  Bí thư Hà Nội: Hà Nội phải tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính
  “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính... Toàn cảnh ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh
  2017-01-05T14:39:37Z
 • Thủ tướng: Xử lý điểm vụ 8B Lê Trực để lấy lại kỷ cương

  Thủ tướng: Xử lý điểm vụ 8B Lê Trực để lấy lại kỷ cương
  . Thủ tướng yêu cầu lấy việc xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực làm điểm để lấy lại kỷ cương, trật tự xây chấn chỉnh lại kỷ cương, trật tự xây dựng đô thị để Thủ đô văn minh lịch sự. “Tôi muốn các đồng
  2016-06-30T17:09:09Z
 • Chủ tịch Hà Nội đề xuất khẩu hiệu 8 chữ

  Chủ tịch Hà Nội đề xuất khẩu hiệu 8 chữ
  (VnMedia) - “Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” là 8 chữ được Chủ tịch , kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả Về chủ đề hành động của năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng năm 2017, Chủ tịch Thành phố đề nghị dùng 8 chữ: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả
  2016-11-07T20:56:50Z
 • Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: Không có kỷ luật rất khó tự giác

  Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: Không có kỷ luật rất khó tự giác
  Theo Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, muốn siết chặt kỷ cương hệ thống chính trị, cần phải tự giác, muốn có dân tỉnh, thành xử lý những trường hợp không thực hiện, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực thúc đẩy kỷ cương vì vậy mới thành lập các tổ công tác của Chính phủ, nhưng đây không phải là một thiết
  2016-10-22T08:53:25Z
 • Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

  Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
  làm việc của Chính phủ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải
  2018-12-27T08:58:07Z
 • Kỷ luật, thay thế người đứng đầu nếu có biểu hiện dung túng buôn lậu

  Kỷ luật, thay thế người đứng đầu nếu có biểu hiện dung túng buôn lậu
  (VnMedia) - Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thay thế, điều chuyển người đứng đầu cơ quan, đơn vị có giác tội phạm. Ngoài ra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thay thế, điều chuyển người đứng đầu cơ quan, đơn
  2018-07-27T10:01:54Z
 • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ nguyên nhân mất an toàn thực phẩm

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ nguyên nhân mất an toàn thực phẩm
  cần phải đánh giá thẳng thắn về năng lực thực hiện, chỉ rõ hạn chế trong hệ thống hành chính, kỷ cương Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp Kỷ cương không nghiêm Giải trình trước Ủy ban cần phải có đánh giá thẳng thắn về năng lực thực hiện, chỉ rõ hạn chế trong hệ thống hành chính, kỷ
  2017-04-21T07:20:59Z
 • Chỉ đạo của Chính phủ đã không còn là "nước đổ lá khoai"

  Chỉ đạo của Chính phủ đã không còn là "nước đổ lá khoai"
  nhiệm vụ, chiếm 2,2% thì đây là điều đáng mừng, thể hiện kỷ cương phép nước đã bước đầu có hiệu quả đáng mừng, thể hiện kỷ cương phép nước đã bước đầu có hiệu quả, không phải trên bảo dưới không nghe
  2016-12-28T13:18:46Z
 • Thủ tướng: Nghiêm cấm công chức uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa

  Thủ tướng: Nghiêm cấm công chức uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong - ảnh minh họa Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Theo Chỉ cơ quan chưa nghiêm, gây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của
  2016-09-05T20:58:01Z
 • Kết quả bầu cử ĐBQH: Giảm người ngoài Đảng và đại biểu nữ

  Kết quả bầu cử ĐBQH: Giảm người ngoài Đảng và đại biểu nữ
  -2021đã tiến hành một cách dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật; Kết quả có 496 người trúng cử đại biểu Quốc Ngân khẳng định, cuộc bầu cử toàn dân đã tiến hành một cách dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật. Tỷ lệ cử
  2016-06-08T14:13:25Z
 • Thủ tướng chấn chỉnh các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

  Thủ tướng chấn chỉnh các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ
  (VnMedia) - Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
  2016-06-07T19:42:20Z
 • Lời hứa quan trọng của tân Thủ tướng sau khi nhậm chức

  Lời hứa quan trọng của tân Thủ tướng sau khi nhậm chức
  (VnMedia) - Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả phòng chống tham lợi; phát huy dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và trong toàn xã
  2016-04-07T10:37:10Z
 • Làm sạch 'áo giáp' chống buôn lậu

  Làm sạch 'áo giáp' chống buôn lậu
  pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành, đơn vị… >> "Áo giáp rách" chống buôn lậu hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành, đơn vị. Đồng thời yêu cầu đề cao tinh thần cảnh giác, đấu
  2016-03-08T08:38:55Z
 • Một số cơ quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng

  Một số cơ quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng
  . Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 Theo đó, về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chỉ đạo nhiều Bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức. Nghị quyết nhận định, những tồn tại, hạn chế trên đây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, kỷ cương
  2016-07-09T13:56:58Z
 • Bộ Tài chính quán triệt không du xuân giờ hành chính

  Bộ Tài chính quán triệt không du xuân giờ hành chính
  trong toàn ngành Tài chính thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan
  2017-02-08T19:54:06Z
 • Hà Nội thực hiện "một đầu mối - một việc xuyên suốt"

  Hà Nội thực hiện "một đầu mối - một việc xuyên suốt"
  của công dân; hoặc có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; giao tiếp nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, TP đặt ra mục tiêu là thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, nhằm
  2016-12-27T13:27:39Z
 • Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công chức luôn tươi cười khi tiếp dân

  Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công chức luôn tươi cười khi tiếp dân
  ; Siết chặt kỷ cương phải tránh kiểu phong trào - ảnh minh họa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối , viên chức thành phố. Theo đó, mục đích của kế hoạch chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành
  2017-03-23T16:56:22Z
 • Bộ Công Thương tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

  Bộ Công Thương tập trung cải thiện môi trường kinh doanh
  cấp, các ngành, các doanh nghiệp với chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm biến mới của tình hình thế giới và trong nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải
  2017-01-18T14:52:37Z
 • Bí thư Hà Nội: Ứng xử kém của công chức làm người dân Thủ đô mang tiếng

  Bí thư Hà Nội: Ứng xử kém của công chức làm người dân Thủ đô mang tiếng
  2017, Thành phố lựa chọn và xác định “năm kỷ cương hành chính” với quyết tâm nâng cao vai đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tư, kỷ cương trong xã hội; coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công…  Liên quan đến vấn đề này, ông
  2016-12-14T08:20:09Z