• Không cấm buôn bán chịt chó, không thể chấm dứt bệnh dại

    Không cấm buôn bán chịt chó, không thể chấm dứt bệnh dại
    2030 nếu không ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó mèo… Tuyên bố này được hơn 80 tổ chức nhân dại trên toàn cầu vào năm 2030 sẽ không thể đạt được nếu lệnh cấm buôn bán thịt chó không được thực ”. Hạ viện Mỹ trong tháng 9 đã bỏ phiếu cấm buôn bán thịt chó mèo tại Mỹ. Các nhóm ký vào thư ngỏ mong
    2018-09-27T15:50:06Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.