• Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?

  Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?
  nước và khả năng phải chấp nhận bội chi ngân sách, nợ công những năm đầu ở mức cao, Bộ trưởng Bộ Tài năng phải chấp nhận bội chi ngân sách, nợ công những năm đầu ở mức cao” - Bộ trưởng Bộ Tài chính
  2018-05-10T13:58:24Z
 • Đề xuất "đóng băng" biên chế Nhà nước và bội chi trong 3 năm

  Đề xuất "đóng băng" biên chế Nhà nước và bội chi trong 3 năm
  “Quốc hội có thể xem xét, tạm “đóng băng” mức bội chi ngân sách và biên chế bộ biểu Văn đề nghị Quốc hội có thể xem xét, tạm “đóng băng” mức bội chi ngân sách Nhà nước
  2015-11-04T14:55:20Z
 • Thu chi ngân sách đang có vấn đề

  Thu chi ngân sách đang có vấn đề
  . Chi đầu tư phát triển, chi xây dựng cơ bản bị bội chi 7.800 tỷ đồng, trong khi bội chi ngân sách đang triển, chi xây dựng cơ bản, chúng ta vẫn bội chi 7.800 tỷ đồng (vượt hơn 4%), trong khi bội chi ngân sách đang dự kiến là 5%. Nỗi lo nợ xấu Đánh giá về tình hình kinh tế, các đại biểu cho rằng Chính phủ
  2015-10-23T09:28:55Z
 • Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018

  Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018
  ; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng , tương đương 3,7% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, tương đương 3,54%GDP. Bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tương đương 0,16%GDP. Tổng
  2017-11-13T10:57:20Z
 • Quốc hội quyết tăng lương cơ sở từ 1/7/2017

  Quốc hội quyết tăng lương cơ sở từ 1/7/2017
  .390.480 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 172 .300 tỷ đồng (một trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm tỷ đồng), tương đương 3,38%GDP; Bội chi ngân sách địa
  2016-11-11T19:47:48Z
 • Cần minh bạch về quản lý ngân sách Nhà nước

  Cần minh bạch về quản lý ngân sách Nhà nước
  năm 2013. Tuy nhiên, vẫn còn không ít ý kiến đại biểu băn khoăn, đặc biệt là vấn đề bội chi ngân sách . Các đại biểu cho rằng, bội chi ngân sách năm 2013 đã vượt mức cho phép theo Nghị quyết 54/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội. Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, bội chi ngân sách
  2015-05-29T07:22:58Z
 • Lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

  Lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019
  đối ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng. Dự toán bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ
  2018-10-16T20:37:26Z
 • Vay hơn 400 nghìn tỷ đồng để trả nợ gốc ngân sách Trung ương

  Vay hơn 400 nghìn tỷ đồng để trả nợ gốc ngân sách Trung ương
  hướng giảm dần, trong đó bội chi NSNN năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách trung ương năm 2018 là 3,3% GDP. Quyết định nêu rõ, huy động vốn vay của Chính phủ cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước khoảng 606,4 nghìn tỷ đồng, trong đó năm 2016
  2017-04-24T21:34:58Z
 • Quốc hội quyết giảm chi thường xuyên, ưu tiên trả nợ

  Quốc hội quyết giảm chi thường xuyên, ưu tiên trả nợ
  nhà nước hằng năm. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9%GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương không quá 3,7%GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2%GDP. Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5%GDP, nhằm thực hiện cân đối
  2016-11-09T10:54:38Z
 • Năm 2018, chỉ mua xe công cho Bộ trưởng trở lên

  Năm 2018, chỉ mua xe công cho Bộ trưởng trở lên
  .300 tỉ đồng, giảm 4.000 tỉ đồng bội chi ngân sách địa phương, bằng 3,42% GDP kế hoạch và ước bằng 3 , sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao. Mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2018 ở mức 3,7% GDP, tăng
  2017-10-23T19:54:09Z
 • Chi tiêu công: Trả nợ gốc, lãi vay tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế!

  Chi tiêu công: Trả nợ gốc, lãi vay tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế!
  công tăng nhanh trong giai đoạn này, chủ yếu là do bội chi ngân sách Nhà nước còn cao. Trong khi đó nợ công thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ trượt giá. Xác định rõ mức bội chi ngân sách nhà chi ngân sách còn cao (năm 2018 là 3,7%GDP) nên vẫn phải tăng cường huy động nguồn vốn vay trong nước
  2018-05-28T13:45:19Z
 • Ngân hàng Thế giới lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

  Ngân hàng Thế giới lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam
  đủ.    Ngoài ra, bội chi ngân sách cao và kéo dài trong những năm qua. Bội chi ngân sách tính khoảng 6,5% GDP (bao gồm cả các khoản chi ngoài ngân sách). Bội chi ngân sách cao và kéo dài là lý
  2017-04-14T10:04:52Z
 • Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%

  Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%
  kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác, trong đó tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ xuất khẩu tăng 6 - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP
  2016-10-20T14:45:34Z
 • Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu/tháng

  Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu/tháng
  ,5232 triệu tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP.   Quốc hội
  2017-11-13T15:26:13Z
 • Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù cho TP.HCM

  Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù cho TP.HCM
  phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách của TP. Hồ Chí Minh hằng năm do Quốc cho phép, vì kết hợp với quy định tổng mức vay và bội chi ngân sách của TP. Hồ Chí Minh hằng năm do
  2017-11-14T14:30:58Z
 • Bộ Chính trị ra Nghị quyết quan trọng về quản lý nợ công

  Bộ Chính trị ra Nghị quyết quan trọng về quản lý nợ công
  . Giữ vững an ninh tài chính quốc gia; bảo đảm cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỉ lệ bội chi ngân để tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong tổng chi ngân sách nhà nước và giảm bội chi ngân sách nhà nước. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước gắn với các ưu
  2016-11-20T22:28:53Z
 • Còn 22 tỷ USD vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa được giải ngân

  Còn 22 tỷ USD vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa được giải ngân
  tỷ USD Đảm bảo các chỉ số nợ công, nợ Chính phủ và bội chi ngân sách Theo nội dung Đề án, Chính hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2016 - 2020, đảm bảo các chỉ số nợ công, nợ chính phủ và mức bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn cho phép. Khuyến khích sự phân công lao động và bổ trợ giữa các nhà
  2016-02-18T20:30:39Z
 • Cử tri đề nghị xử nghiêm tình trạng logo "xe vua"

  Cử tri đề nghị xử nghiêm tình trạng logo "xe vua"
  , suy thoái môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi... Cử tri cũng lo lắng trước thực trạng bội chi ngân sách linh hoạt sẽ khó khăn. Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ lộ trình giảm bội chi ngân sách
  2015-10-22T08:07:36Z
 • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình về nỗ lực giảm "đỉnh" nợ công

  Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình về nỗ lực giảm "đỉnh" nợ công
  phát triển. Về bội chi ngân sách nhà nước, người đứng đầu Bộ Tài chính cũng khẳng định đã được kiểm toán và giảm dần qua các năm, nếu bình quân giai đoạn 2011-2015 bội chi ngân sách của chúng ta là 5
  2018-10-30T06:21:57Z
 • Đại biểu đề nghị chỉ được vay theo khả năng trả nợ

  Đại biểu đề nghị chỉ được vay theo khả năng trả nợ
  thu và bội chi ngân sách. Nguyên nhân được đại biểu Hàm chỉ ra là do quyết toán hoàn thuế giá trị gia đổi tình hình nợ công và bội chi ngân sách, tuy nhiên, đại biểu Hàm cho rằng, việc tăng nợ trong nước
  2017-06-12T15:08:45Z