• Khám phá tính năng ưu việt của phòng họp không giấy - VNPT eCabinet

  Khám phá tính năng ưu việt của phòng họp không giấy - VNPT eCabinet
  triển khai “Phòng họp không giấy - VNPT eCabinet”, đại diện VNPT cho biết trước mỗi phiên phê duyệt. Sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc
  2019-06-11T07:34:15Z
 • Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai "Phòng họp không giấy"

  Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai "Phòng họp không giấy"
  không giấy tờ VNPT e-Cabinet” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh phòng điện tử. VNPT e-Cabinet sẽ giúp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý , điều hành của Chính Phủ và Sở/Ban/Ngành các cấp. VNPT e-Cabinet được xây dựng riêng cho UBND TP
  2019-06-25T15:35:56Z
 • Vì sao nên họp không cần giấy tờ?

  Vì sao nên họp không cần giấy tờ?
  người dân và doanh nghiệp. UBND Tp.HCM chọn VNPT e-Cabinet để gửi “vàng” Chỉ 3 tuần sau khi nghe VNPT báo cáo giới thiệu về mô hình Phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet, ngày 25/6/2019, UBND Tp /huyện. Lãnh đạo Tp.HCM trực tiếp ứng dụng hệ thống Phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet Cụ thể, quy trình
  2019-07-03T13:24:32Z
 • Văn phòng điện tử - mô hình không thể thiếu của thành phố thông minh

  Văn phòng điện tử - mô hình không thể thiếu của thành phố thông minh
  giải pháp VNPT e-Cabinet. Đây là hệ thống được xây dựng riêng cho UBND Tp.HCM nhằm tăng cường tương tác và nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của Ủy Ban từ cấp thành phố tới cấp xã/huyện. Với VNPT e-Cabinet VNPT e-Cabinet tuân thủ theo các quy định về chế độ họp, phiên họp của nhà nước và UBND Tp.HCM. Bằng hệ
  2019-07-11T06:11:55Z
 • VNPT phát triển ứng dụng hướng tới Chính phủ không giấy tờ

  VNPT phát triển ứng dụng hướng tới Chính phủ không giấy tờ
  VNPT e-Cabinet được xây dựng nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh VNPT e-cabinet Giải pháp VNPT e-Cabinet được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây tại các bị nhiều tính năng và công cụ cập nhật, qua đó mang đến nhiều lợi ích cho đơn vị sử dụng. VNPT e-Cabinet
  2019-07-05T10:44:01Z
 • Lãnh đạo TP.HCM bắt đầu làm quen với "phòng họp không giấy"!

  Lãnh đạo TP.HCM bắt đầu làm quen với "phòng họp không giấy"!
  “Phòng họp không giấy” (VNPT eCabinet) và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc dụng phòng họp không giấy tờ (VNPT eCabinet) do VNPT nghiên cứu gồm: Hệ thống văn bản điện tử - ký số trách tổng hợp gửi lãnh đạo phê duyệt, sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để
  2019-07-03T16:07:02Z
 • VNPT giới thiệu giải pháp CNTT trong kỷ nguyên số tới khách hàng miền Trung

  VNPT giới thiệu giải pháp CNTT trong kỷ nguyên số tới khách hàng miền Trung
  phẩm do VNPT nghiên cứu và phát triển là “Phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet”và ứng dụng pháp trục tích hợp văn bản, hội nghị truyền hình, giải pháp phòng họp không giấy (VNPT-eCabinet). Đồng
  2019-06-28T14:01:40Z