• M

  M
  – START mới và đây có thể sẽ là một trong những lý do thúc đẩy Nga rút khỏi hiệp ước. Ảnh trong hiệp ước START mới. Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ là một trong những điều kiện để hạn chế Vũ khí tấn công chiến lược, hay còn gọi là START mới. Hiệp ước có hiệu lực từ đầu năm 2011 đã
  2017-03-07T19:25:19Z
 • D

  D
  Obama được đưa ra trong thỏa thuận START mới mà Mỹ và Nga ký với nhau vào năm 2010. Số lượng tên lửa đạn nhân”. Tổng thống Mỹ còn cho rằng, cam kết được đưa ra trong thỏa thuận START mới là một thỏa lượng hạt nhân của Mỹ, trong đó có việc cân nhắc rút khỏi START mới. Nga phản đối kịch liệt điều này
  2017-03-20T09:05:59Z
 • C

  C
  Nga-Mỹ về Các biện pháp cắt giảm và hạn chế Vũ khí tấn công chiến lược, hay còn gọi là START mới. Hiệp %. START mới giới hạn số bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và máy bay ném ;Đối với tôi, đó là một vấn đề lớn”, ông Trump nói thêm. Ông chủ Nhà Trắng còn miêu tả hiệp ước START
  2017-02-24T11:01:54Z
 • 1

  1
  xếp, menu Start mới cũng có tính năng tùy chỉnh thông qua menu cài đặt mới. Và nếu bạn có một màn hình
  2015-11-12T17:12:30Z
 • N

  N
  Nga và Mỹ mang tên Hiệp ước START mới. Hiệp ước này nhằm mục đích cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của cả
  2015-07-14T10:01:47Z
 • N

  N
  hạt nhân chiến lược dưới mức đã thống nhất năm 2011 theo hiệp ước START mới.   Hiệp ước đó đã
  2015-06-17T14:49:35Z