• NOVAONX triển khai giải pháp Marketing Automation cho cộng đồng doanh nghiệp Việt

    NOVAONX triển khai giải pháp Marketing Automation cho cộng đồng doanh nghiệp Việt
     - Nền tảng Marketing Automation đầu tiên của Việt Nam - NOVAONX và Trường đào tạo digital LITADO vừa bắt tay hợp tác nhằm tư vấn và triển khai các giải pháp Marketing Automation cho cộng đồng nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn và triển khai giải pháp Marketing Automation trên nền tảng sản phẩm của
    2018-10-05T16:46:46Z