• Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

  H
  -BT2, G8-BT3 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500 tại phường Xuân Đỉnh giới, mốc giới, diện tích các ô đất trên theo Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1 cộng thuộc Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm đảm bảo phù hợp với chủ trương điều chỉnh quy
  2017-01-11T19:29:46Z
 • H

  H
  xã hội Ecohome 2 (Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bán nhà qua sàn giao
  2015-09-07T17:18:05Z
 • C

  C
  có giá dưới 10 triệu đồng/m2. Tại đô thị Đông Ngạc- Bắc Cổ Nhuế-Chèm cũng vừa xuất hiện
  2015-06-01T14:32:18Z
 • H

  H
  tháng 10/2015. Ngoài ra, khu vực Đông Ngạc- Bắc Cổ Nhuế-Chèm cũng vừa xuất hiện chung cư thu nhập thấp
  2015-06-10T15:05:38Z
 • Q

  Q
  .000 người; Công ty CP đầu tư và thương mại Thủ đô triển khai dự án nhà ở xã hội Bắc Cổ Nhuế - Chèm đã hoàn
  2016-02-08T17:33:59Z