• Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước

  Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
  nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xuân Hưng Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, tại Quyết định 1328/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm
  2018-10-10T05:49:34Z
 • Ủy ban Quản vốn Nhà nước sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10

  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10
  thành lập Ủy ban Quản vốn Nhà nước (Tổ công tác 66) đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại trong thời gian tới và có thể ra mắt Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại DN chậm nhất vào đầu tháng 10 tới
  2018-09-05T07:46:23Z
 • Chuyển giao nhanh doanh nghiệp về Ủy ban Quản vốn Nhà nước

  Chuyển giao nhanh doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
  chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban). Tại dự thảo (VnMedia) -  Dự kiến sẽ có 19 doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban Quản vốn Nhà  thành công ty cổ phần. Ảnh minh họa   19 doanh nghiệp chuyển giao về Ủy ban Quản vốn
  2018-08-16T08:03:45Z
 • Ủy ban Quản vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?
  Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập theo Nghị quyết 09 của Chính phủ vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban Quản vốn nhà nước tại
  2018-06-03T11:46:00Z
 • Chính thức thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  Chính thức thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  (VnMedia) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách
  2018-02-06T09:16:22Z
 • Nhanh chóng thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Nhanh chóng thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp   Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước tại .   Các Tổ phó Tổ công tác gồm: Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh
  2018-01-17T05:51:15Z
 • ​Gia nhập Ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VNPT kỳ vọng những gì?

  ​Gia nhập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VNPT kỳ vọng những gì?
  sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ về Ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) vào ngày 30 giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ về Ủy ban quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp vốn nhà nước tại doanh nghiệp được coi là cuộc cách mạng trong quản lý khu vực doanh nghiệp này
  2018-10-01T15:15:49Z
 • Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ được Chính phủ giao thực hiện quyền
  2018-09-30T06:41:09Z
 • Phối hợp có hiệu quả "trước thềm" chuyển giao về Ủy ban Quản vốn Nhà nước

  Phối hợp có hiệu quả "trước thềm" chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
   - Theo kế hoạch,bắt đầu từ tháng 10/2018, Ủy ban Quản vốn Nhà nước chính thức đi vào hoạt , tổng công ty về Ủy ban Hiện nay, những công đoạn cuối cùng để đưa Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các đối
  2018-09-29T15:42:08Z
 • Hoàn thiện thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản vốn Nhà nước

  Hoàn thiện thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
  quy định thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ . Sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định thủ tục bàn giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản vốn Nhà nước Để hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo
  2018-07-26T09:07:07Z
 • Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải tinh gọn

  Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải tinh gọn
  của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả cầu Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định phải bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng
  2018-03-24T09:04:02Z
 • Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Trọng tâm cổ phần hóa, thoái vốn, hiệu quả

  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Trọng tâm cổ phần hóa, thoái vốn, hiệu quả
  Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và trao giao. Thủ tướng chúc Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và tập thể cán bộ, người lao
  2018-02-12T15:16:25Z
 • "Siêu" Ủy ban và yêu cầu kỷ luật hành chính

  "Siêu" Ủy ban và yêu cầu kỷ luật hành chính
  Hôm nay, 30/9, Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức ra mắt. Chính phủ đã thực nước (SCIC) về Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bản thân SCIC cũng tiếp tục nhận chuyển Chính phủ. Tới đây, Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm này
  2018-09-30T10:35:19Z
 • Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp

  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
  vốn nhà nước tại doanh nghiệp.    Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại , Bộ KHĐT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bà Hà có trình độ Thẩm định đầu tư. Hiện Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoàng Anh
  2018-07-17T11:45:58Z
 • Chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

  Chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
  - Sau nhiều ngày chờ đợi, Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức ra mắt vào ràng Môt ngày trước khi diễn ra Lễ ra mắt chính thức Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban
  2018-10-01T09:07:08Z
 • Sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

  Sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN
  , thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản vốn nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc này. Mỹ Hạnh
  2018-10-16T19:46:24Z
 • Bộ Công Thương: Một Vụ trưởng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất

  Bộ Công Thương: Một Vụ trưởng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất
  Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản vốn nhà nước tại
  2018-02-08T16:48:27Z
 • Sẽ tổ chức hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

  Sẽ tổ chức hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN
  liệu (kỷ yếu) phục vụ Hội nghị.  Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản vốn nhà nước và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh
  2018-08-06T13:46:17Z
 • Đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tái cơ cấu DNNN

  Đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tái cơ cấu DNNN
  chịu trách nhiệm cả", bà Lan chia sẻ. Nhiều thách thức với Ủy ban Quản vốn Nhà nước  Phát Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay, Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được Quản vốn Nhà nước là một thách thức. Ông Phạm Đức Chung, Trưởng Ban Phát triển và Cải cách doanh
  2018-07-19T15:13:11Z
 • Ra mắt "siêu" Ủy ban: Xây dựng một Ủy ban hiện đại để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

  Ra mắt "siêu" Ủy ban: Xây dựng một Ủy ban hiện đại để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp
  , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ ra mắt Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh:VGP Phát biểu tại lễ ”. Tại lễ ra mắt Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh:VGP   Để thành công trên con
  2018-10-01T06:21:01Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.