Thứ 3, Ngày 28/03/2017 11:31
Bộ Công Thương nói gì về quy hoạch trung tâm điện lực Long An?

Bộ Công Thương nói gì về quy hoạch trung tâm điện lực Long An?

định Hồ sơ Quy hoạch địa điểm trung tâm điện lực Long An, để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét phê , quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện than… trong đó có trung tâm điện lực Long An. &nbsp