• Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

  K
  (VnMedia) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục
  2017-03-20T19:28:29Z
 • V

  V
  trường, đồng thời khẳng định bước đi tiên phong đúng đắn của Vinschool trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện mô hình đổi mới giáo dục toàn diện. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng trong thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông tại Việt Nam", Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát
  2015-09-03T14:14:08Z
 • đa phương tiện vào giảng dạy theo định hướng đổi mới giáo dục của Bộ Y Tế. Mô hình “Giảng đường
  2016-09-22T17:03:17Z
 • T

  T
  Apple cũng trò chuyện về nỗ lực đổi mới giáo dục của Apple với việc cấp iPad cho học sinh và máy Mac cho
  2016-09-16T14:25:41Z
 • P

  P
  ” trong đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chủ trương đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam theo hướng tự chủ đúng như quốc tế đã đạt được những kết quả bước đầu. Sắp tới cần phải đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa việc đổi mới giáo dục
  2017-01-27T08:47:11Z
 • T

  T
  mới giáo dục và đào tạo và Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ hợp, sát  thực tế theo đúng tinh thần mà chủ trương của Trung ương đã xác định về đổi mới giáo /11/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia đổi mới
  2015-11-05T19:46:30Z
 • H

  H
  dung sau:   Thứ nhất: Việc thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục
  2016-11-16T06:34:33Z
 • tạo tổng hợp báo cáo tại phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng quốc gia
  2015-09-18T19:27:53Z
 • X

  X
  Dũng tại Phiên họp năm 2015 của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia Giáo cách hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông các chủ trương, giải pháp đổi mới giáo dục đào tạo tạo
  2015-11-20T14:24:52Z
 • . Đây là một trào lưu trong đổi mới giáo dục trên toàn thế giới và là nền tảng của giáo dục trong
  2017-04-06T18:22:42Z
 • H

  H
  dục hướng nghiệp, dạy nghề; trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông cho khoảng 220
  2016-08-04T07:02:03Z
 • trí với chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, vì nó cần thiết trong bối cảnh hiện
  2015-11-20T10:27:42Z
 • L

  L
  , TS. NGND Nguyễn Thiện Minh cho rằng, trách nhiệm của đổi mới giáo dục phải làm rõ cho thế hệ trẻ cội
  2015-11-19T11:29:20Z
 • T

  T
  phương án thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ cho những năm tới trong lộ trình đổi mới giáo dục
  2015-10-21T09:34:22Z
 • V

  V
  hỗ trợ Dự án Đổi mới Giáo dục Phổ thông, cụ thể là hỗ trợ nâng cao kết quả học tập thông qua hỗ trợ
  2015-07-01T10:14:16Z
 • T

  T
  huyết sau đây: 1- Sự nghiệp đổi mới giáo dục là một công việc khó khăn và lâu dài, không thể tiến hành tôi đó là sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới giáo dục. Trước hết là sự tham gia thiết
  2016-08-28T12:50:23Z
 • V

  V
  đã mang theo ước mơ và kỳ vọng về sự nghiệp đổi mới giáo dục toàn diện: một ngôi trường Việt Nam mang
  2016-11-30T16:52:32Z
 • B

  B
  cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
  2016-11-14T10:39:11Z
 • T

  T
  tấn hàng hóa, cao nhất từ trước tới nay. Về đổi mới giáo dục, Thủ tướng cho rằng, cội nguồn của sự
  2016-10-05T19:52:05Z
 • người học lựa chọn; công bằng trong chính sách học phí, xã hội hóa giáo dục; giám sát thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông gắn với giảm tải chương trình đào tạo và nâng cao vai trò và đời sống của đội ngũ
  2016-05-09T14:01:21Z