• Mỹ lại đưa thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo tại Việt Nam

  Mỹ lại đưa thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo tại Việt Nam
  tiếc trong báo cáo vẫn còn một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt đảm và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam nhưng vẫn còn một số đánh giá không khách quan và thông tin sai lệch. Người Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng Tại cuộc họp
  2019-05-09T18:32:35Z
 • Việt Nam phản đối Mỹ đưa thông tin sai lệch, không khách quan

  Việt Nam phản đối Mỹ đưa thông tin sai lệch, không khách quan
  số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người phát thực tế ở Việt Nam. Song đáng tiếc, Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích
  2017-08-17T19:14:35Z
 • Mỹ trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam

  Mỹ trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam
  đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người đáng tiếc Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai
  2016-08-19T19:43:18Z
 • Mỹ lại đưa thông tin sai lệch về Việt Nam

  Mỹ lại đưa thông tin sai lệch về Việt Nam
  thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn
  2015-10-15T16:39:03Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.