• Việt Nam ký thỏa thuận tu sửa công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chile

    Việt Nam ký thỏa thuận tu sửa công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chile
     - Tại Thủ đô Santiago de Chile, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn và Thị trưởng Cerro động Chile vào những năm 1970  để bày tỏ sự ủng hộ và kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Quốc hội Chile, Nhóm
    2019-03-23T21:28:37Z