• H

  H
  - Các bước an toàn đường bộ. Đây là hoạt động thay đổi ý thức tham gia giao thông mà nữ diễn viên làm
  2017-04-08T08:51:56Z
 • 2

  2
  cho học sinh là một trong những hoạt động trọng tâm của HVN nhằm xây dựng ý thức tham gia giao thông tham gia giao thông của xã hội và tai nạn giao thông, năm 2015, Công ty HVN đã đẩy mạnh phối hợp với Hiểu rõ đây là lực lượng chính trực tiếp điều khiển giao thông hằng ngày và có ảnh hưởng lớn tới ý thức
  2016-03-01T14:01:37Z
 • H

  H
  cao ý thức tham gia giao thông và kỹ năng LXAT trong cộng đồng, góp phần cải thiện tình hình giao
  2017-03-16T15:13:37Z
 • N

  N
  này cho thấy, với những ai đã trải nghiệm dù chỉ một lần ngồi trên xe BRT, chắc chắn ý thức tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện cá nhân sẽ tăng lên rất nhiều. Một điểm cũng đặc biệt quan trọng
  2017-01-03T06:54:09Z
 • T

  T
  thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Lượng tăng dân số cơ học tăng nhanh qua , hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn hạn chế. Ý
  2017-01-23T20:26:59Z
 • N

  N
  vệ. Thật là đáng buồn cho ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân", chị Hằng chia
  2016-10-28T07:55:53Z
 • G

  G
  vẫn cứ loay hoay là tất yếu. - Dư luận nói khá nhiều đến ý thức tham gia giao thông chưa tốt của người
  2017-01-07T07:02:36Z