Thứ 6, Ngày 24/03/2017 03:09
2015: Bùng nổ lái xe an toàn Honda

2015: Bùng nổ lái xe an toàn Honda

cho học sinh là một trong những hoạt động trọng tâm của HVN nhằm xây dựng ý thức tham gia giao thông tham gia giao thông của xã hội và tai nạn giao thông, năm 2015, Công ty HVN đã đẩy mạnh phối hợp với Hiểu rõ đây là lực lượng chính trực tiếp điều khiển giao thông hằng ngày và có ảnh hưởng lớn tới ý thức
Honda có Trung tâm lái xe an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế

Honda có Trung tâm lái xe an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế

cao ý thức tham gia giao thông và kỹ năng LXAT trong cộng đồng, góp phần cải thiện tình hình giao
Những hình ảnh ấn tượng trên đường phố Hà Nội

Những hình ảnh ấn tượng trên đường phố Hà Nội

này cho thấy, với những ai đã trải nghiệm dù chỉ một lần ngồi trên xe BRT, chắc chắn ý thức tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện cá nhân sẽ tăng lên rất nhiều. Một điểm cũng đặc biệt quan trọng
TP.HCM đề xuất phụ thu, giữ tiền phạt giao thông, đầu tư chống ùn tắc

TP.HCM đề xuất phụ thu, giữ tiền phạt giao thông, đầu tư chống ùn tắc

thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Lượng tăng dân số cơ học tăng nhanh qua , hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn hạn chế. Ý
Nhân viên chắn tàu: 'Chúng tôi thường xuyên bị đe dọa, hành hung'

Nhân viên chắn tàu: 'Chúng tôi thường xuyên bị đe dọa, hành hung'

vệ. Thật là đáng buồn cho ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân", chị Hằng chia
Gỡ khó cho buýt nhanh BRT: Cần dải phân cách cứng và các hạ tầng an toàn khác

Gỡ khó cho buýt nhanh BRT: Cần dải phân cách cứng và các hạ tầng an toàn khác

vẫn cứ loay hoay là tất yếu. - Dư luận nói khá nhiều đến ý thức tham gia giao thông chưa tốt của người