Bộ Y tế lên tiếng về việc tạm dừng thanh toán 23 mặt hàng thuốc

06:18, 08/07/2015
|

(VnMedia) - Ngày 7/7, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo tạm thời dừng thanh toán 23 thuốc có hàm lượng không thông dụng, trúng thầu giá cao sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã họp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh và Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam thống nhất gọi các thuốc như trên là thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao.

 Theo Bộ Y tế, 23 thuốc mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo tạm thời dừng thanh toán đã được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, được Thủ trưởng của cơ sở khám chữa bệnh lựa chọn trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng thuốc và điều trị.

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc đã có sự tham gia của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, các thuốc này có giá trúng thầu cao do ít có cạnh tranh trong đấu thầu. Vì vậy, việc rà soát lại tính hợp lý về giá trúng thầu của các thuốc này so với giá trúng thầu các thuốc khác có cùng hoạt chất trước khi thanh toán là cần thiết.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.


Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh toán chi phí sử dụng của 23 mặt hàng thuốc nêu trên theo nguyên tắc.

Về giá, thanh toán theo giá mua vào của cơ sở KCB, không vượt giá thuốc trúng thầu đúng quy định trên cơ sở hợp đồng đã ký với nhà thầu hoặc hợp đồng điều chỉnh đối với trường hợp nhà thầu có văn bản đề nghị giảm giá; phối hợp với Sở Y tế và nhà thầu thống nhất mức giá thanh toán đối với các thuốc đã được nhà thầu đề nghị giảm giá.

 Về số lượng, thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng nhưng không vượt quá số thuốc trúng thầu đã ký hợp đồng.

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường trách nhiệm trong quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của địa phương, giám sát danh mục thuốc, giá thuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kịp thời phát hiện và có ý kiến ngay từ khi đơn vị lập kế hoạch mua sắm các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao nếu đã có các thuốc cùng hoạt chất với hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp bảo đảm cạnh tranh trên thị trường.

 Trong quá trình triển khai thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao, đề nghị tổng hợp, cung cấp cho Bộ Y tế các thuốc này để rà soát, công bố giá kê khai, kê khai lại.

 Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Y tế các Bộ, ngành không đưa vào kế hoạch mua sắm các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao (trong đó có 23 thuốc nêu trên) nếu đã có các thuốc cùng hoạt chất với hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp bảo đảm cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời có kế hoạch sử dụng các thuốc khác cùng hoạt chất để đáp ứng nhu cầu điều trị của đơn vị.

Trường hợp đặc biệt cần sử dụng các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản về lý do sử dụng các thuốc trên kèm theo biên bản họp, thống nhất của Hội đồng thuốc và điều trị của các cơ sở KCB có nhu cầu.

 Sau khi được sự đồng ý của Bộ Y tế, đơn vị mới được đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Danh mục 23 thuốc tạm dừng thanh toán

1. Acetylsalicylic acid
2. Alpha chymotrypsin
3. Alverin
4. Amoxicilin + acid clavulanic
5. Ampicilin + Sulbactam
6. Cefalexin
7. Cefazolin
8. Cefoperazon Sulbactam
9. Cefotaxim
10. Ceftazidim
11. Ceftizoxim
12. Ceftriaxon
13. Ciprofloxacin
14. Diacerein
15. Ginkgo biloba
16. Glucosamin
17. Levofloxacin
18. Paracetamol
19. Paracetamol
20. Piracetam
21. Piracetam
22. Vitamin B1
23. Vitamin B6


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc