Khuyến khích dùng BHYT trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

10:00, 11/06/2015
|

(VnMedia ) -  Đây là thông tin được thể hiện trong thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác y dược cổ truyền.

Theo đó, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng chính sách về bảo hiểm y tế để tạo điều kiện khuyến khích nhân dân khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền với mô hình thí điểm thông tuyến.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc Bộ Y tế, các địa phương đã chủ động phát triển y dược cổ truyền trên các mặt, việc khám chữa bệnh (KCB), sản xuất thuốc y học cổ truyền càng mở rộng; chất lượng KCB y học cổ truyền ngày càng nâng cao, góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho  rằng công tác y học cổ truyền còn chưa đáp ứng phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, chưa tương xứng với tiềm năng về y dược cổ truyền của nước ta, cũng như sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển y dược cổ truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương tổ chức hoạt động y học cổ truyền tại tất cả các cở sở KCB và phòng bệnh; phối hợp y học cổ truyền và y học hiện đại tại các cơ sở KCB, nhất là tại các khoa khám bệnh.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tạo điều kiện khuyến khích nhân dân
khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền với mô hình thí điểm thông tuyến.  Ảnh minh họa.


Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các địa phương ngày càng mở rộng và nâng cao. Để đẩy mạnh việc phát triển y dược cổ truyền, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, các Bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nội dung:

Tổ chức hoạt động y học cổ truyền tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh và phòng bệnh; phối hợp y học cổ truyền và y học hiện đại tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tại các khoa khám bệnh;

Phát triển các khoa y học cổ truyền trong các bệnh viện y học hiện đại từ cơ sở đến trung ương. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong tất cả các khâu: Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Xác định danh mục các bệnh khám, chữa bệnh hiệu quả bằng y học cổ truyền; danh mục khám chữa bệnh khi kết hợp với y học hiện đại để các bệnh viện thực hiện.

Đặc biệt, Phó thủ tướng chỉ đạo BHXH Việt Nam xây dựng chính sách về BHYT để tạo điều kiện khuyến khích nhân dân khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền với thí điểm thông tuyến (tức không dùng giấy giới thiệu chuyển viện) để người dân tự lựa chọn cơ sở y học hiện đại hay y học cổ truyền để khám bệnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương đầu tư xây dựng và nâng cao năng lực các Viện kiểm nghiệm thuốc, bảo đảm các dược liệu khi nhập khẩu phải được kiểm nghiệm về hoạt chất. Khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn dược liệu nguyên liệu, dược liệu sau chế biến sử dụng trong các cơ sở KCB, cơ sở sản xuất thuốc; cũng như sản xuất thuốc y học cổ truyền từ kế thừa bài thuốc cổ phương, bài thuốc gia truyền, bài thuốc kinh nghiệm dân gian, bài thuốc kết quả nghiên cứu khoa học, bài thuốc kinh nghiệm của thầy thuốc giỏi để bảo đảm hiệu quả; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về y, dược cổ truyền Việt Nam; Sưu tầm, hiệu đính, chú giải các tài liệu, tác phẩm có giá trị về y học cổ truyền Việt Nam.

Xây dựng đề án phát triển y, dược cổ truyền nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ KCB bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã và các bệnh viện tuyến huyện; kiểm soát chất lượng dược liệu, thuốc y học cổ truyền.

Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền nước ta đã và đang có đóng góp to lớn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hệ thống y học cổ truyền nước ta được hình thành và phát triển ở tất cả các tuyến, với 58 bệnh viện y học cổ truyền.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc