Vinmec khám bệnh, tặng quà cho 300 đối tượng chính sách, hộ nghèo