Sửa điều kiện cấp phép xây dựng trong khu "quy hoạch treo"

0
0

 - Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định, đất trong khu vực có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có thể được cấp phép xây dựng có thời hạn. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy và nhà nước có quyết định thu hồi đất.

Quy hoạch treo
Ảnh minh họa

Cụ thể, Điều 94 - Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn quy định như sau:

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng (gọi tắt là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;

 c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp phép xây dựng có thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 91 của Luật này.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.  

5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này”.

Phải đảm bảo người có đất được cấp phép xây dựng

Thảo luận về điều này vào phiên làm việc cuối tuần qua, ĐB Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cho rằng, tại mục b của Điều 94 quy định "Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực" sẽ làm phát sinh thêm thủ tục là UBND cấp tỉnh phải ban hành quy định về quy mô công trình tại các khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa được thực hiện.

“Nên chăng dự thảo luật quy định chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn cho những công trình, dự án cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà tạm hoặc công trình nhà ở cấp 4. Vấn đề đặt ra là khi công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn nhưng trong thời gian giấy phép xây dựng đang còn hiệu lực, quy hoạch được triển khai thì việc xử lý công trình được cấp phép tạm như thế nào, dự thảo luật chưa đề cập”- ĐB Tiến phân tích.

ĐB Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc)
ĐB Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc)

Cũng liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng, ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam) thì cho rằng, trong thực tiễn, quy hoạch treo ảnh hưởng rất lớn đến quyền của người sử dụng đất. Do vậy, ĐB đề nghị phải rà soát toàn bộ nội dung liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng đối với những người sử dụng đất để đảm bảo quyền của người sử dụng đất, trong khi Luật Đất đai đã bàn bây giờ vẫn chưa đưa vào chương trình sửa luật được.

“Trong điều kiện hiện nay, tôi đề nghị phải sửa Luật Xây dựng để phù hợp với Luật Đất đai, trong đó lưu ý quyền của người sử dụng đất phải đảm bảo liên quan đến quyền xây dựng, đảm bảo được cấp giấy phép xây dựng nếu chúng ta chưa thực hiện các quy hoạch và các kế hoạch sử dụng đất, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”- ĐB tỉnh Quảng Nam nói.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đề nghị cần có giải pháp hạn chế quy hoạch treo, cần cấp phép xây dựng có thời hạn trong các khu đất có quy hoạch chậm triển khai để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

ĐB Trần Tất Thế (Hà Nam) thì cho rằng, đối với công trình xây dựng tạm, Dự luật quy định hết thời hạn trong giấy phép chủ nhà phải tháo dỡ, nếu không sẽ bị cưỡng chế là là “không công bằng cho người dân” trong khu bị quy hoạch.

“Thực tế rất nhiều trường hợp Nhà nước thực hiện quy hoạch không đúng với thời hạn, nếu dự luật tiếp tục trói quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý.” – ĐB tỉnh Hà Nam nêu quan điểm và đề nghị sửa lại là “chủ đầu tư cần cam kết tháo dỡ không phải bồi thường công trình khi nhà nước thu hồi đất hoặc thực hiện quy hoạch trước thời hạn quy định cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu sau thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm Nhà nước thực hiện quy hoạch thì bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành”.

Theo ĐB Trần Tất Thế, quy định như vậy để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng quy hoạch đã công bố chưa thực hiện.

“Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi quá thời hạn công bố thực hiện quy hoạch mà Nhà nước có quyết định thu hồi đất triển khai thực hiện quy hoạch”- ĐB Thế nói.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Thủ tướng: Không tăng trưởng kinh tế sẽ không thể giữ được ổn định

(VnMedia) - Trước ý kiến cho rằng chỉ cần giữ ổn định kinh tế-xã hội, Thủ tướng đặt vấn đề: “Nếu tăng trưởng kinh tế không đạt một mức nhất định, thất nghiệp gia tăng, nghèo đói và tệ nạn xã hội xuất hiện thì chúng ta có giữ được ổn định vĩ mô không?”

Chỉ số minh bạch Ngân sách: Việt Nam chuyển biến rõ rệt

(VnMedia) - Nếu trong năm 2010, điểm xếp hạng về trụ cột công khai ngân sách của Việt Nam được đánh giá ở mức 14/100 điểm thì đến kỳ khảo sát năm 2019 đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt khi đạt 38/100 điểm.

Thủ tướng: Giảm giá nước sạch và giá vé hàng không; không tăng giá điện

(VnMedia) - Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện; Xử lý ngay các bức xúc của người dân về chi phí tiền điện tăng đột biến; giảm giá nước sạch; giảm giá dịch vụ hàng không, vận tải...

Thí điểm cơ chế ngân sách, tài chính đặc thù với TP Hà Nội

(VnMedia) - Nghị quyết mới ban hành của Quốc Hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính.

5 lý do doanh nghiệp Việt chuyển đổi Số thất bại

(VnMedia) - Chuyển đổi số đúng nghĩa là một hành trình gian nan cho bất kỳ tổ chức nào. Một nghiên cứu đã chỉ ra, tỷ lệ thành công thấp trong khi tỉ lệ thất bại dao động từ 60% đến 80% và tình hình này chưa thấy dấu hiệu cải thiện.