Nhìn lại chân dung 44 đời Tổng thống Mỹ

19:49, 19/01/2017
|

(VnMedia) - Ngày 20/1, tỷ phú bất động sản Mỹ sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ và chính thức trở thành Tổng thống đời thứ 25 của Mỹ.

Cho đến thời điểm này nước Mỹ đã trải qua 44 đời tổng thống khác nhau và có 43 người đảm đương chức vụ này do Grover Cleveland là Tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tục vào đời thứ 22 và 24.

1 - George Washington
1 - George Washington

 

2 - John Adams
2 - John Adams

 

3 - Thomas Jefferson
3 - Thomas Jefferson

 

4 - James Madison
4 - James Madison

 

5 - James Monroe
5 - James Monroe

 

6 - John Quincy Adams
6 - John Quincy Adams

 

7 - Andrew Jackson
7 - Andrew Jackson

 

8 - Martin Van Buren
8 - Martin Van Buren

 

9 - William Henry Harrison
9 - William Henry Harrison

 

10 - John Tyler
10 - John Tyler

 

11 - James K. Polk
11 - James K. Polk

 

12 - Zachary Taylor
12 - Zachary Taylor

 

13 - Millard Fillmore
13 - Millard Fillmore

 

14 - Franklin Pierce
14 - Franklin Pierce

 

15 - James Buchanan
15 - James Buchanan

 

16 - Abraham Lincoln
16 - Abraham Lincoln

 

17 - Andrew Johnson
17 - Andrew Johnson

 

18 - Ulysses S. Grant
18 - Ulysses S. Grant

 

19 - Rutherford B. Hayes
19 - Rutherford B. Hayes

 

20 - James Garfield
20 - James Garfield

 

21 -  Chester A. Arthur
21 - Chester A. Arthur

 

22 - Grover Cleveland
22 - Grover Cleveland

 

23 - Benjamin Harrison
23 - Benjamin Harrison

 

24 - Grover Cleveland
24 - Grover Cleveland

 

25 - William McKinley
25 - William McKinley

 

26 - Theodore Roosevelt
26 - Theodore Roosevelt

 

27 - William Howard Taft
27 - William Howard Taft

 

28 - Woodrow Wilson
28 - Woodrow Wilson

 

29 - Warren G. Harding
29 - Warren G. Harding

 

30 - Calvin Coolidge
30 - Calvin Coolidge

 

31 - Herbert Hoover
31 - Herbert Hoover

 

32 - Franklin D. Roosevelt
32 - Franklin D. Roosevelt

 

34 - Harry S. Truman
34 - Harry S. Truman

 

35 - John F. Kennedy
35 - John F. Kennedy

 

36 - Lyndon B. Johnson
36 - Lyndon B. Johnson

 

37 - Lyndon B. Johnson
37 - Lyndon B. Johnson

 

38 - Lyndon B. Johnson
38 - Lyndon B. Johnson

 

39 - James Carter
39 - James Carter

 

40 - Ronald Reagan
40 - Ronald Reagan

 

41 - George H. W. Bush
41 - George H. W. Bush

 

42 - William J. Clinton
42 - William J. Clinton

 

43 - George W. Bush
43 - George W. Bush

 

44 - Barack Obama
44 - Barack Obama

 


Ý kiến bạn đọc