http://vnmedia.vn/quan-su/v3.txt
Quân sự

Điểm tên dàn vũ khí Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria