Bộ Công an: Bỏ hàng loạt thủ tục hành chính tiết kiệm 300 tỷ đồng/năm

16:24, 18/10/2018
|

- Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công an, việc bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú sẽ giúp tiết kiệm khoảng 300 tỉ đồng/năm.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý đến ngày 17/12. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có hàng nghìn thủ tục hành chính

Theo đó, Bộ Công an đưa ra hai giải pháp và đánh giá đầy đủ những mặt tích cực cũng như tiêu cực. Cụ thể: Giải pháp 1 là giữ nguyên các quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú. Với giải pháp này, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được giữ nguyên để áp dụng. Giải pháp 2 là bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan tới đăng ký, quản lý cư trú.

Đối với giải pháp 1, Bộ Công an cho rằng Nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú; bảo đảm giữ ổn định về con người, tổ chức, bộ máy, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, chế độ quản lý, sinh hoạt… đối với lực lượng Công an và không làm thay đổi quan hệ phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý.

Đối với giải pháp 2, Bộ Công an đánh giá sẽ xóa bỏ cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây phiền hà cho người dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho đối tượng phục vụ.

Theo Bộ Công an, hiện nay công dân khi đi giao dịch phải mang theo rất nhiều loại giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, bằng lái xe…

Theo kết quả hệ thống hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, hiện nay có khoảng 2.705 thủ tục hành chính có yêu cầu các thông tin cơ bản về công dân.

Trong 5.400 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, có khoảng 1.273 thủ tục hành chính yêu cầu khai thông tin, xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân. 

Có khoảng 70 thủ tục hành chính yêu cầu xuất trình Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh (27 thủ tục hành chính yêu cầu mang bản chính Giấy khai sinh; 32 thủ tục hành chính yêu cầu nộp bản sao chụp Giấy khai sinh; 11 thủ tục hành chính yêu cầu nộp bản sao chứng thực Giấy khai sinh), khoảng 18 thủ tục hành chính yêu cầu Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (07 thủ tục hành chính yêu cầu mang bản chính Giấy đăng ký kết hôn; 11 thủ tục hành chính yêu cầu nộp bản sao chụp Giấy đăng ký kết hôn).

Bỏ hộ khẩu giấy tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng/năm

Bộ Công an cho rằng, nếu quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân và khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình các loại giấy tờ như hiện nay sẽ cắt giảm được các thủ tục hành chính, giấy tờ và giảm được những chi phí mà người dân, doanh nghiệp đang phải chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, công dân không cần mang theo các loại giấy tờ này, không phải công chứng, chứng thực mà chỉ mang theo thẻ căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công an, khi ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính cho người dân ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng/năm.

Bộ Công an cho rằng,  việc quản lý cư dân thông qua mã số định danh cá nhân sẽ góp phần kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo đó, mã số định danh cá nhân được coi là chìa khóa để các cơ quan nhà nước kết nối, cập nhật tra cứu thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Tránh gây lãng phí lớn

Sử dụng số định danh cá nhân vào quản lý dân cư sẽ là nền tảng để phát triển và sử dụng thẻ công dân điện tử (hoặc phương tiện điện tử), mở rộng các ứng dụng để tích hợp thông tin của nhiều ngành trên một thẻ (hoặc phương tiện điện tử)...

Cùng với đó, sẽ giúp công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp trên cơ sở cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý; qua đó, góp phần đơn giản, minh bạch hóa, công khai hóa, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Đặc biệt, việc cắt giảm này sẽ tiết kiệm chi phí cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên liên quan tới đăng ký thường trú, ước tính gần 300 tỉ đồng/năm.

Theo Bộ Công an, thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân trên cơ sở khai thác, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu và sổ tạm trú dẫn tới những thay đổi quan trọng trong công tác quản lý cư trú.

Việc quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc khai thác dữ liệu (không cần tổ chức các đợt kiểm tra, tổng điều tra), giảm nguồn lực thực hiện nhập các trường thông tin trùng lặp về công dân và giảm tải được khối lượng hồ sơ, giấy tờ hiện đang lưu trữ tại cơ quan hành chính nhà nước;

Ngoài ra, việc quản lý dân cư bằng số định danh sẽ góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được kịp thời, chính xác, hiệu quả, thông suốt từ trung ương tới địa phương.

Những thủ tục sẽ được bãi bỏ:

1. Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú.

3. Điều chỉnh các quy định về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú.

4. Quy định về quy trình đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc