Quản lý phế liệu nhập khẩu: Vẫn chờ Bộ Tài nguyên ra Thông tư sửa đổi

10:17, 01/03/2019
|

 - Tổng cục Hải quan cho biết,về công tác quản lý hàng hóa nhập khẩu là phế liệu, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT)chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT.

Trước đó, sau khi nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phản ánh gặp khó khăn, ngay trong trong những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong khi chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng: Đơn vị giám định độc lập được Bộ TN-MT chỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và có sự tham gia của cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN-MT phải bãi bỏ một số nội dung bất cập trong 2 Thông tư đã gây cản trở doanh nghiệp. Đơn vị này chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ TN-MT ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14-9-2018 của Bộ TN-MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Thủ tướng ra thời hạn Bộ TN-MT phải hoàn thành công việc này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước 15/2/2019.

Tuy nhiên, ngày 28/2/2019, báo cáo về tình hình công tác tháng 2 năm 2019, trong đó có công tác quản lý hàng hóa nhập khẩu là phế liệu, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1036/VPCP-TH, Tổng cục Hải quan đã có điện fax khẩn số 09/GSQL ngày 17/2/2019 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong khi chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT chỉ đạo các Chi cục Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tiến Vinh


Ý kiến bạn đọc