Tăng trưởng kinh tế Việt Nam rất tích cực!

14:01, 09/01/2019
|
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, mặc dù kết quả 2018 là rất tích cực, nhưng không nên quá lạc quan và vẫn phải luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với quan điểm năm 2019 là năm bứt phá để về đích thành công của kế hoạch 5 năm.
 
Phải luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
 
Tại buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí để trao đổi về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, năm 2018 Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế. Với Ngành Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,08% là điểm sáng khích lệ nhất.
 
“Với mức tăng trưởng 7,08%, gần như chắc chắn chúng ta đạt mục tiêu bình quân 6,5% của cả giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. So với quốc tế và khu vực, đây là mức tăng rất tích cực. Tuy nhiên, nhiệm vụ hết sức nặng nề là phải duy trì được đà tăng trưởng cao này trong thời gian dài để hướng tới mục tiêu dài hạn hơn, nhất là mục tiêu của tầm nhìn đến năm 2035”, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.
 
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, qua công tác tổng hợp, phân tích, tăng trưởng 7,08% là kết quả toàn diện của tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong đó, về phía cung, đó là sự tăng trưởng đều của cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là nông nghiệp.
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
 
Về phía cầu, xuất khẩu tăng mạnh, xuất siêu hàng hóa 7,2 tỷ USD, nếu tính cả dịch vụ thì xuất siêu 3,5 tỷ USD, đầu tư tăng cao hơn năm 2017, chiếm 33,5% GDP, tiêu dùng tăng đều trong năm, luôn ở mức 2 con số. Về các thành tố đóng góp, có thể thấy yếu tố lao động tăng hơn năm 2017, tăng thêm khoảng 500.000 lao động, yếu tố vốn và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cũng được cải thiện.
 
Bên cạnh những tích cực trên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng điều đáng lo ngại là nguy cơ rủi ro của năm 2019. Bởi với độ mở lớn của nền kinh tế như hiện nay, nền kinh tế nước ta sẽ chịu tác động rất lớn từ yếu tố bên ngoài. Các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 ở mức khiêm tốn, thậm chí chậm lại.
 
“Mặc dù kết quả 2018 là rất tích cực, nhưng chúng ta không nên quá lạc quan và vẫn phải luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với quan điểm năm 2019 là năm bứt phá để về đích thành công của kế hoạch 5 năm”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.
 
Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi 
 
Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết là một văn kiện thể hiện toàn diện các giải pháp cần thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch năm 2019.
 
Với ý nghĩa là năm cần đẩy nhanh tốc độ phát triển để về đích thành công cả ở khía cạnh chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm, năm 2019 là năm “bứt phá” để phát triển với các trọng tâm chỉ đạo điều hành tập trung vào ba nội dung chính.
 
Một là, nâng cao năng lực nội tại, củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
 
Hai là, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.
 
Ba là, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân gắn với Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 
“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta đã có rất nhiều chính sách, giải pháp đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thực hiện một cách thấu đáo các giải pháp đã đề ra nhưng vẫn còn hiệu lực, hiệu quả. Các giải pháp đã đề ra là rất toàn diện, có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài, với nguồn lực có hạn thì giải pháp cũng không nên dàn trải, phân tán”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
 
Minh Ngọc