Sát Tết, giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giữ ổn định

15:07, 31/01/2019
|
 - Trong lần điều hành xăng dầu hôm nay (31/1), Bộ Công Thương quyết dịnh giá xăng, dầu tiếp tục được giữ ổn định. Bên cạnh đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá các mặt hàng này.
 
Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 31/1/2019 là: 59,674 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,201 USD/thùng, tương đương +2,05% so với kỳ trước); 61,455 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,963 USD/thùng, tương đương +1,59% so với kỳ trước); 72,368 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,587 USD/thùng, tương đương +5,22% so với kỳ trước); 72,762 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,265 USD/thùng, tương đương +3,21% so với kỳ trước); 385,746 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 23,366 USD/tấn, tương đương +6,45% so với kỳ trước).
 
Thực hiện quy định về điều hành kinh doanh xăng dầu, nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm người dân đi lại, mua sắm hàng hóa phục vụ Tết, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước. 
 
Cụ thể: Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
 
Chi sử dụng Quỹ bình ổn, đối với xăng E5RON92 là 1.673 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.462 đồng/lít); xăng RON95 là 825 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 645 đồng/lít); Dầu diesel 1.003 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 430 đồng/lít); Dầu hỏa 652 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 295 đồng/lít); Dầu mazut 1.196 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 583 đồng/kg).
 
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định.
 
Như vậy, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.
 
Yến Nhi