Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

14:24, 31/01/2019
|
 -  Trong tháng đầu tiên của năm mới 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 4 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc; EU; ASEAN…
 
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng
 
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2019 ước tính đạt 20,0 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,42 tỷ USD, giảm 0,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,58 tỷ USD, tăng 3,2%.
 
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2019 giảm 1,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,1%.
 
Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm gồm điện thoại và linh kiện đạt 2,9 tỷ USD, giảm 27,5%, đây là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu tháng Một giảm so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, giảm 5%; máy ảnh, máy quay phim đạt 450 triệu USD, giảm 9,1%.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Liên quan đến thị trường hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thống kê cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2019 với kim ngạch đạt 4 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 44,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 40,4%; giày dép tăng 13,5%. 
 
Tiếp đến là Trung Quốc đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,2%, trong đó hàng dệt may tăng 23,9%; giày dép tăng 13,6%; thủy sản tăng 10,7%. Thị trường EU đạt 3,2 tỷ USD, giảm 7,3%, trong đó điện thoại và linh kiện giảm 20,4%; sắt thép giảm 60,3%. ASEAN đạt 2 tỷ USD, giảm 5,1%, trong đó thủy sản giảm 22,5%; điện thoại và linh kiện giảm 36,3%. Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 3,8%, trong đó hàng dệt may tăng 7,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 5,9%. Hàn Quốc đạt 1,5 tỷ USD, giảm 2,3%, trong đó điện tử, máy vi tính và linh kiện giảm 11,4%.
 
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam
 
Liên quan đến thị trường nhập khẩu, Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng đầu tiên của năm 2019 ước tính đạt 20,80 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,05 tỷ USD, tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,75 tỷ USD, tăng 0,7%. 
Kim ngạch một số mặt hàng tăng so với tháng trước: Bông tăng 24,4%; than đá tăng 24,2%; thủy sản tăng 16,3%; kim loại thường tăng 8,5%; sản phẩm chất dẻo tăng 5,8%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép tăng 5,3%.
 
Cũng theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng đầu tiên của năm 2019 ước tính tăng 3,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,3%.
 
Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong tháng Một: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,7 tỷ USD, tăng 0,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3 tỷ USD, tăng 3,8%; điện thoại và linh kiện đạt 1,4 tỷ USD, giảm 12%; vải đạt 1,1 tỷ USD, tăng 5,8%; sắt thép đạt 788 triệu USD, giảm 3,2%; chất dẻo đạt 780 triệu USD, tăng 0,3%.
 
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong tháng 1, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 21,2%; vải tăng 4,1%.
 
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD, giảm 5,8%, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 5,3%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 12,6%. ASEAN đạt 2,8 tỷ USD, tăng 3,7%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 17,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 16,3%. Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5%, trong đó vải tăng 56,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 2,4%. EU đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,5%, trong đó sắt thép tăng 26,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 13,9%. Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,8%, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng và điện tử, máy tính, linh kiện cùng tăng 19%.
 
Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa năm 2018 xuất siêu 6,8 tỷ USD], tương đương 2,8% kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư ngước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32 tỷ USD.
 
Tháng 1/2019 ước tính nhập siêu 800 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.
 
Minh Ngọc