VEC xử lý trách nhiệm sai sót tài chính tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

08:40, 01/11/2018
|

(VnMedia) - Tối 31/10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức phản hồi về nội dung báo cáo kiểm toán Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi của Kiểm toán Nhà nước.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo lãnh đạo VEC, trong báo cáo Kiểm toán Nhà nước đánh giá các Bộ chủ quản đầu tư, VEC và các địa phương có tuyến đường đi qua đã cố gắng huy động nguồn vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý dự án đúng quy định. 

Qua lựa chọn nhà thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, tổng giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 4.160 tỷ đồng (giảm 16% giá trị các gói thầu). Giá trị cập nhật gần nhất thì tổng mức đầu tư dự kiến sẽ giảm còn khoảng 28.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt là 34.516 tỷ đồng (giảm hơn 6.000 tỷ đồng). 

Đối với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, VEC đã xây dựng kế hoạch và có các văn bản triển khai đến các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Tuy nhiên, về vấn đề xử lý giảm trừ quyết toán tài chính hơn 32 tỷ đồng tại Dự án này theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, đến nay VEC chưa thực hiện. 

Lý giải vấn đề này, VEC cho hay, về kiến nghị giảm trừ quyết toán chi phí đầu tư chưa thực hiện 9.536.375.752 đồng, VEC chưa thực hiện là do tại các gói thầu số 2, 3A, 3B, 4, 5, 7 chưa có khối lượng thanh toán các hạng mục giảm trừ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Hiện nay, đơn vị đang thực hiện giảm trừ ở các đợt thanh toán tiếp theo. Tại các gói thầu số 14B1 và 14B2 do chưa có khối lượng nghiệm thu thanh toán giá trị xây lắp hàng tháng, đơn vị mới chỉ được thanh toán tạm ứng. 

Về kiến nghị xử lý tài chính khác chưa thực hiện 22.964.682.000 đồng, bao gồm giảm trừ giá trị rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự toán giếng cát các gói thầu 3A, 3B, A3…, VEC đang chỉ đạo thực hiện. 

Trao đổi về việc xử lý kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm toán, lãnh đạo VEC khẳng định: “Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Thẩm định, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường trong công tác quản lý, điều hành chung. Ngoài ra, kiểm điểm 1 Phó trưởng phòng Thẩm định, 2 Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường được phân công phụ trách dự án, 3 chuyên viên phòng Thẩm định và 7 chuyên viên phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường”. 

Lãnh đạo VEC cho biết, đơn vị còn kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức lựa chọn nhà thầu gồm: Ban Đấu thầu và tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tất cả các thành viên của tổ chuyên gia đầu thầu VEC. 

Cùng với đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập, quản lý hợp đồng và quản lý tiến độ, chất lượng. Ban quản lý dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Giám đốc, 3 Phó giám đốc và 2 Trưởng phòng. Đối với tư vấn thiết kế, kiểm điểm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ tư vấn và lưu ý các cán bộ liên quan. 

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khởi công xây dựng từ tháng 9/2013, dài 139 km với tổng kinh phí đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới (WB). Ngày 2/8/2017, đoạn tuyến 65 km từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) được đưa vào khai thác. Đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 2/9/2018.

Khánh An

 


Ý kiến bạn đọc