Tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ đọng thuế

06:41, 19/10/2018
|
 -  Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý IV còn rất nặng nề. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018, Bộ đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu.
 
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại 63 điểm cầu truyền hình nhằm đánh giá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.
 
Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng
 
Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.850 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.
 
Cũng trong trong 9 tháng đầu năm cơ quan thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.781,8 tỷ đồng; tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách là 6.400,4 tỷ đồng. Thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, trong 9 tháng năm 2018 đã xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.
 
Bên cạnh đó, các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan (như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O...) đạt 3.925,59 tỷ đồng.
 
Tại Hội nghị trực tuyến
Tại Hội nghị trực tuyến
Bộ Tài chính cho biết, để đạt được kết quả nêu trên, ngoài nguyên nhân do kinh tế tăng trưởng khá, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước, ngay từ những ngày đầu năm 2018 cơ quan thuế và cơ quan hải quan các cấp đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu có hiệu quả trong suốt 9 tháng qua như: Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, hải quan; 
 
Ngoài ra, triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, giám sát nợ, đảm bảo thực hiện rà soát, xác định chính xác số nợ thuế của từng người nộp thuế hàng tháng, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế theo từng nhóm nợ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu.
 
Nhiệm  vụ thu ngân sách Nhà nước còn nặng nề
 
Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý IV còn rất nặng nề, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018, Bộ Tài chính đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế dân doanh, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ và cưỡng chế nợ  thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, phấn đấu vượt tối thiểu 3% so với dự toán thu đã được Quốc hội giao, trong đó cần tập trung vào một số giải pháp đặc biệt là đối với những giải pháp về công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.
 
Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước tại địa phương; chỉ đạo cơ quan thuế, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác quản lý đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...
 
Chỉ đạo sát sao đối với đề án xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn do Cục Thuế chủ trì xây dựng.
 
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng giao Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp uỷ, Ủy ban nhân dân  các cấp để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. 
Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
 
Đặc biệt, triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong đó, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế tập trung thực hiện quyết liệt, đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 về tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thu  hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế….
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc