Dư nợ của Việt Nam nằm trong phạm vi cho phép

06:49, 29/10/2018
|
- Dự kiến đến ngày 31/12/2018, dư nợ công bằng khoảng 61,4% GDP, dư nợ Chính phủ bằng khoảng 52,1% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng khoảng 49,7% GDP, những con số này nằm trong phạm vi cho phép.
 
Thông tin trên được đưa ra tại Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội do Bộ Tài chính tổ chức biên soạn.
 
Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
 
Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 được triển khai trong bối cảnh kinh tế thế giới duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2017. Kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, tăng trưởng dự kiến đạt mục tiêu kế hoạch ở mức cao (mục tiêu tăng 6,5-6,7%, ước thực hiện khoảng 6,7%); các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt.
 
Cũng theo Bộ Tài chính, hiện các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018, trong đó WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 6,8%; tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo tăng 6,7%, đồng thời nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức tích cực (BB-) lên mức ổn định (BB).
 
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN 9 tháng và kết quả làm việc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Bộ Tài chính, dự toán thu cân đối NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017; ước thu NSNN cả năm đạt 1.358,4 nghìn tỷ đồng, vượt 3% so với dự toán, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2017, tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 24,5%GDP, riêng từ thuế phí đạt 20,7%GDP.
 
Trong đó, thu nội địa, ước thu cả năm đạt 1.109,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với dự toán, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2017.
 
Thu từ dầu thô, ước thu cả năm đạt 55 nghìn tỷ đồng, vượt 53,2% so với dự toán, tăng 10,9% so với thực hiện năm 2017; trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân cả năm khoảng 72-73 USD/thùng, tăng 22-23 USD/thùng so giá dự toán, sản lượng thanh toán cả năm ước đạt 11,76 triệu tấn, tăng 450 nghìn tấn so kế hoạch.
 
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, dự toán là 179 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 82% dự toán, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2017; ước thu cả năm đạt 189 nghìn tỷ đồng, vượt 5,6% so dự toán, giảm 4,5% so với thực hiện năm 2017. Thu viện trợ, dự toán là 5 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 77,8% dự toán; ước thu cả năm đạt dự toán.
 
Dư nợ của Việt Nam nằm trong phạm vi cho phép
 
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội do Bộ Tài chính tổ chức biên soạn, dự toán chi cân đối NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 64,9% dự toán. Ước chi NSNN cả năm đạt 1.562,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so dự toán.
 
Trong đó, chi đầu tư phát triển (ĐTPT) dự toán là 399,7 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 50,9% dự toán; ước chi cả năm đạt 418,36 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với dự toán, do được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán đầu năm để thực hiện các dự án đầu tư cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, kè chống sạt lở .
 
Chi trả nợ lãi, dự toán là 112,5 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 71,5% dự toán; ước chi cả năm trong phạm vi dự toán là 112,5 nghìn tỷ đồng; đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.
 
Chi thường xuyên, dự toán là 940,75 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 73,4% dự toán; ước chi cả năm đạt 953 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với dự toán; cơ bản đảm bảo kinh phí đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xói lở bờ sông, bờ biển, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Về cân đối NSNN, Bộ Tài chính cũng thông tin, bội chi NSNN dự toán là 204 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%GDP. Trên cơ sở đánh giá thu, chi NSNN như trên, bội chi NSNN cả năm ước trong phạm vi dự toán là 204 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%GDP kế hoạch (bằng 3,67%GDP ước thực hiện ).
 
“Dự kiến đến ngày 31/12/2018, dư nợ công bằng khoảng 61,4%GDP, dư nợ Chính phủ bằng khoảng 52,1%GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng khoảng 49,7%GDP, trong phạm vi cho phép”, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội do Bộ Tài chính tổ chức biên soạn thông tin.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc