Bộ Tài chính tuyển dụng 39 công chức theo chính sách thu hút nhân tài

11:00, 24/10/2018
|
- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-BTC phê duyệt danh sách 39 thí sinh trúng tuyển công chức, là những cá nhân xuất sắc được tuyển dụng vào 14 đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính. 
 
Những năm qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
Thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 10/7/2018 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 đối với các thí sinh đáp ứng các tiêu chuẩn, là học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc có trình độ thạc sỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và đăng công khai 3 lần liên tiếp Thông báo tuyển dụng rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 16/7-20/7/2018.
 
Sau 3 tháng triển khai, kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Việc phỏng vấn do các thành viên Ban Kiểm tra sát hạch là thành viên của Hội đồng tuyển dụng, Thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị có thí sinh dự tuyển thực hiện. 
 
Qua phỏng vấn đã kiểm tra được kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như kỹ năng tổng hợp, phân tích, trình bày và giao tiếp của các thí sinh.
 
Trên cơ sở kết quả phỏng vấn và nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị thuộc Bộ Tài chính, ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-BTC phê duyệt Kết quả tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Quyết định số 1848/QĐ-BTC phê duyệt danh sách 39 thí sinh trúng tuyển công chức là những cá nhân xuất sắc được tuyển dụng vào 14 đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính.
 
Đây là những công chức đầu tiên được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và được đăng tải thông báo trúng tuyển trên Cổng TTĐT của Bộ Tài chính
 
Việc tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính vào thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện để các tri thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc