Những cổ phiếu bị kiểm soát và cảnh báo do thua lỗ

07:23' 07/09/2018 (GMT+7)
|
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có một loạt quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát và duy trì diện cảnh báo đối với một loạt cổ phiếu như OGC, HAG, TTF, VOS... Nguyên nhân chủ yếu do các công ty này làm ăn thua lỗ.
 
Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã ra Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là âm 727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm 2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.
 
Đến ngày 29/8/2018, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã nhận Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên  năm 2018 của OGC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm 12,68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là âm 2.899,28 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.
 
Như vậy, Công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là số âm.
 
“Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương”, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho hay.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cùng với OGC, cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG, sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM nhận được Báo cáo tài chính.
 
Cụ thể, vào ngày 29/8/2018, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG). Theo Báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm 34,54 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2018 là 386,74 tỷ đồng.
 
Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của Công ty. Như vậy, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và đồng thời lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.
 
Với nguyên nhân trên, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của HAG.
 
Một cổ phiếu nữa cũng tiếp tục nằm trong diện cảnh báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM là TIE của Công ty cổ phần TIE.
 
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính Hợp nhất, Tổng hợp và Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty bán niên 2018 được soát xét của Công ty Cổ phần TIE (mã TIE). Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ 6 tháng 2018 tại Báo cáo tài chính Hợp nhất là 509.709.187 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2018 là âm 10.068.003.021 đồng.
 
Như vậy, TIE vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị rơi vào diện bị cảnh báo. Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TIE, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TIE sẽ căn cứ vào kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần TIE.
 
Ngoài các công ty trên, ngày 4/4 vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (mã VOS) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là âm 791,30 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.
 
Đến ngày 24/8/2018, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã nhận được Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của VOS. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm 52,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là âm 844,64 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty do tại thời điểm 30/06/2018 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 172,86 tỷ đồng.
 
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 căn cứ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VOS sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty.
 
Chưa hết, ngày 30/8/2018, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF). Theo báo cáo, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2018 là âm 685,2 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/06/2018 là âm 2.092 tỷ đồng.
 
Như vậy, căn cứ theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018, TTF có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.
 
Với nguyên nhân trên, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TTF sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty.
 
Minh Ngọc
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)