Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai sót tại dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang

10:13, 04/09/2018
|

Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số hạn chế, sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính, kế toán, đồng thời đưa ra những kiến nghị về công tác quản lý đối với doanh nghiệp BOT cũng như các cơ quan chức năng.

 Kiểm toán chỉ ra sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính, kế toán tại dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang.
Kiểm toán chỉ ra sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính, kế toán tại dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang.

 

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (Dự án) được đầu tư với tổng nguồn vốn 2.834 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu 471 tỷ đồng, vốn vay 2.363 tỷ đồng. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) quá trình khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án đã cơ bản được thực hiện đúng quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định của Nhà nước về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và các văn bản, chế độ có liên quan.  

Tuy nhiên, kết quả kiểm toán cho thấy, Dự án vẫn còn một số hạn chế, sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính, kế toán: Thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục chưa phù hợp; công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu còn thiếu sót về đơn giá, định mức, khối lượng, làm tăng giá trị dự toán 45,8 tỷ đồng. 

Cùng với đó, công tác lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng BOT còn hạn chế: việc điều chỉnh, bổ sung cầu vượt Hùng Vương, đến thời điểm kiểm toán chưa ký Phụ lục hợp đồng dự án theo quy định. 

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát của đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Dự án (Ban QLDA 2) vẫn thiếu chặt chẽ ở một số khâu dẫn đến một số sai sót trong quá trình kiểm tra, giám sát như: lập, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng BOT; phân tách chi phí chuẩn bị đầu tư cho dự án. 

Ngoài ra, việc tính toán, xác lập các chỉ tiêu quan trọng trong phương án tài chính của Dự án cũng chưa phù hợp, chưa đủ dữ liệu tin cậy: xác định tỷ lệ chi phí quản lý thu phí chưa phù hợp; tốc độ tăng trưởng lưu lượng phương tiện giao thông trong phương án tài chính chưa phù hợp với số liệu dự báo tốc độ tăng trưởng lưu lượng giao thông trong khu vực.

Từ kết quả đó, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính (đến 31/12/2016) đối với Dự án là 90 tỷ đồng; giảm quyết toán chi phí đầu tư đối với UBND TP. Bắc Giang (chi phí di dời các công trình công cộng), thu hồi hoàn trả vốn về cho Dự án 174,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, KTNN cũng kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý đối với Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, yêu cầu đơn vị này rà soát, tính toán điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán các gói thầu theo những hạn chế, thiếu sót và cập nhật phương pháp tính của KTNN làm cơ sở thanh, quyết toán chi phí, khẩn trương khắc phục các bất cập trong công tác quản lý thu phí. 

Đồng thời KTNN kiến nghị Ban QLDA 2 - Bộ GTVT chấn chỉnh, rút kinh nghiệm quản lý đối với những hạn chế, sai sót trong công tác lập tổng mức đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng BOT; lập dự toán, thanh toán chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý chất lượng công trình của Dự án. 

Cùng với đó, KTNN kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu phương án thực hiện để tiếp tục đầu tư tuyến đường Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc hoàn chỉnh theo đúng quy hoạch và thời gian được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo Công Luận