Tổ chức mới của Tổng cục Quản lý thị trường: Phẩm chất cán bộ là yêu cầu đầu tiên!

08:58, 24/08/2018
|
 “Chúng tôi xác định trong tổ chức mới của Tổng cục Quản lý thị trường, công tác về cán bộ, phẩm chất cán bộ là yêu cầu đầu tiên được quan tâm hàng đầu đảm bảo điều kiện tiền đề, giúp lực lượng quản lý thị trường hoàn thành trọng trách, sứ mệnh của mình”, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh. 
 
Tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, mỗi cán bộ quản lý thị trường không chỉ là những công chức, viên chức giỏi nghiệp vụ, chuyên môn của mình mà còn có những hiểu biết chung về phát triển kinh tế xã hội, những khung khổ pháp lý chung. Bên cạnh đó, phải có những phẩm chất của những người cán bộ thực sự là chỗ dựa cho doanh nghiệp, người dân.
 
“Chúng ta cũng được hiểu là những người đại diện của pháp luật trong tất cả các hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại, đầu tư sản xuất, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm… Do đó, những hành vi cản trở hoạt động phát triển xã hội, trái với pháp luật là những hành vi nghiêm cấm đối với những cán bộ quản lý thị trường”, người đứng đầu Bộ Công Thương chia sẻ.
 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, những hành vi có dấu hiệu trục lợi, cấu kết đối với những những hành vi vi phạm pháp luật để dung dưỡng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tiếp diễn cũng là những hành vi bị pháp luật nghiêm trị.
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
 
Những hành vi tắc trách vì sự thiếu hiểu biết chuyên môn cũng là những hành vi không thể chấp nhận được, đối với lực lượng quản lý thị trường cũng như trong một bộ máy mới của tổ chức bộ máy Bộ Công Thương.
 
Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thực trạng vừa qua cũng cho thấy, ở một số bộ phận, một số cá nhân có những hành vi tiêu cực, đó là những bài học rất "đau đớn và chua xót”, cần nghiêm túc khắc phục để hoàn thiện mình trong thời gian tới.
 
“Chúng tôi xác định trong tổ chức mới của Tổng cục Quản lý thị trường, công tác về cán bộ, phẩm chất cán bộ là yêu cầu đầu tiên được quan tâm hàng đầu đảm bảo điều kiện tiền đề, giúp lực lượng quản lý thị trường hoàn thành trọng trách, sứ mệnh của mình”, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh và chia sẻ, thời gian tới, Lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cho Tổng cục Quản lý thị trường cũng như cho Bộ Công Thương để triển khai mối quan hệ hợp tác, chặt chẽ giữa Bộ với các cấp ủy đảng của địa phương để lực lượng quản lý thị trường phát huy những truyền thống, thành tích tốt đẹp thời gian qua, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thời gian tới, chỉ có 2 tháng nhưng nhiệm vụ bộn bề, nhiệm vụ của các Lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường tại các địa phương rất quan trọng trong việc quán triệt và nắm bắt đầy đủ những yêu cầu, hướng dẫn, quy định cụ thể… trong quá trình tổ chức, phối hợp để chuyển giao lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương cho Bộ Công Thương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
“Chúng tôi mong muốn các đồng chí sẽ là cánh tay nối dài trong giai đoạn hiện nay cho Bộ Công Thương, cho Tổng cục Quản lý thị trường để thực sự là chỗ dựa, là những đồng chí, đồng nghiệp, anh em của quản lý thị trường tại các địa phương”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Cùng với những chia sẻ trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số… phối hợp với các Chi cục quản lý thị trường để triển khai, hướng dẫn các nội dung của Quyết định 34.
 
Bộ trưởng cho biết, từ nay đến ngày 12/10 , Bộ sẽ sớm có các Quyết định, quy định về thủ tục hành chính nhằm đảm bảo chế độ, chính sách, điều kiện làm việc cho các cán bộ quản lý thị trường ở địa phương. Bao gồm quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương (cụ thể là Tổng cục Quản lý thị trường ) với các cấp ủy đảng của địa phương, với các lực lượng chức năng, chuyên ngành; các hướng dẫn cụ thể để các cán bộ quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc