Thêm nhiều cổ phiếu chuẩn bị hủy niêm yết

09:16' 30/08/2018 (GMT+7)
|
 - Theo thông báo mới của Sở giao dịch chứng khoán, sắp tới, Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang và Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam sẽ rời sàn chứng khoán.
 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo quyết định hủy niêm yết cổ phiếu DGL của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai do Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã tiến hành sáp nhập.
 
Theo đó, 99.785.463 cổ phiếu DGL sẽ hủy niêm yết trên HNX từ ngày 5/9 tới và phiên giao dịch cuối cùng tại HNX vào ngày 4/9/2018.
 
Đưa ra lý do hủy niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang thông qua việc thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC).
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Trước đó, Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã phát hành 57.794.936 cổ phiếu DGC để hoán đổi với cổ phần DGL theo tỷ lệ 1:1. Đối tượng phát hành là các cổ đông của DGL có trong danh sách cổ đông công ty chốt vào ngày 22/8/2018, ngoại trừ cổ đông chính là DGC.
 
Việc hoán đổi cổ phần để sáp nhập đã được hai đơn vị thống nhất thông qua trước đó. Sau sáp nhập hai công ty sẽ dùng chung 1 mã chứng khoán là DGC. Và một thông tin liên quan là sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập, DGC cũng sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE.
 
Cùng với công ty trên, Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/10 tới đây.
 
Theo đó, nội dung chính của Đại hội lần này là để bàn về việc đưa cổ phiếu SSC rời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, giảm vốn điều lệ công ty.
 
Đồng thời, phê chuẩn chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.
 
Trong khi đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu AAM của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/8/2018, với lý do vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng (vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp niêm yết trên Sở).
 
Báo cáo tài chính bán niên 2018 của AAM cho thấy, vốn điều lệ cuối kỳ giảm còn 99,3 tỷ đồng, do tiêu hủy 2,7 triệu cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này được AAM mua vào năm 2011 - 2012 để bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường. Khi đó, yêu cầu về vốn điều lệ đối với doanh nghiệp niêm yết là 80 tỷ đồng.
 
Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nếu trong vòng 1 năm, Công ty không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ căn cứ theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019, cổ phiếu AAM có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc, dựa trên quy chế niêm yết của Sở.
 
Minh Ngọc
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)