Nguồn thu từ dầu thô đã vượt dự toán cả năm

10:18' 31/08/2018 (GMT+7)
|
 – Mặc dù xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng năm 2018 giảm mạnh cả về lượng và giá trị, song thu từ dầu thô đã vượt 5,1% dự toán cả năm.
 
Theo báo cáo vừa phát đi của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59%.
 
Đáng chú ý, thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm.
 
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tính chung 8 tháng đã giảm mạnh về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 1,5 tỷ USD, giảm 24,6%, lượng giảm 46,6%. Trong khi đó, nhập khẩu xăng dầu trong 8 tháng của Việt Nam tăng 26,4%, đạt 5,7 tỷ USD.
 
Tổng cục Thống kê cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 820,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 573 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9%; chi đầu tư phát triển đạt 166,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; chi trả nợ lãi 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9%.
 
Yến Nhi
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)