Bộ Tài chính thanh tra Tổng công ty xây dựng Hà Nội

09:02, 16/08/2018
|

Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành quyết định số 103 QĐ-TTr về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hancorp.

Nội dung thanh tra cụ thể gồm: việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; việc quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, chứng khoán. Thời kỳ thanh tra là năm 2017 và tình hình, số liệu có liên quan đến thời kỳ thanh tra này.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại doanh nghiệp.

theo TGTT


Ý kiến bạn đọc