Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Bộ Công Thương ba vấn đề lớn!

19:54' 11/07/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) - “Bộ Công Thương cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra lưu ý với Bộ Công Thương tại việc với cán bộ chủ chốt Bộ Công Thương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo diễn ra ngày 11/7.
 
Bộ Công Thương cần nắm thật vững văn kiện cơ bản của Đảng
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Bộ Công Thương trong việc thực hiện chức năng quàn lý Nhà nước bao trùm rất nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng đố với sự phát triển của đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân.
 
“Sau Đại hội XII, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với yêu cầu mới, Bộ Công Thương đã phải xử lý nhiều vấn đề “đau đầu” và rất áp lực. Trong bối cảnh đó, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương "không những vững vàng vượt qua mà còn phát triển đi lên", Tổng Bí thư đánh giá.
 
Theo Tổng Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đáng ghi nhận là việc tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. "Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu. Trung ương vừa ra Nghị quyết, các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện" - Tổng Bí thư ghi nhận.
 
Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta đang có quyết tâm mới, ý chí mới, xốc lại đội ngũ, tiến lên và "Bộ Công Thương là một trong số ít Bộ, ngành có được ý chí, khí thế đó". Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý: "Tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn vì trước mắt khó khăn còn nhiều, sơ suất sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường".
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại buổi làm việc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc
 
Bên cạnh những ghi nhận kết quả đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý Bộ Công Thương ba vấn đề lớn:
 
Một là, nắm thật vững, thật chắc đường lối, văn kiện cơ bản của Đảng, những chủ trương có tính chiến lược của Đảng về lĩnh vực công thương. Đồng thời theo sát tình hình thực tiễn trong nước và thế giới, không được chệch choạc về đường lối, không được bị động, phải bình tĩnh, vững vàng. Cùng với đó, phải chủ động tham mưu với Lãnh đạo; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu; Thị trường trong nước và ngoài nước...
 
Hai là, quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách.
 
Ba là, quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng: xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng cơ chế trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bố trí con người tốt, bộ máy gọn ghẽ thì công việc sẽ thông. “Xây dựng đảng là then chốt, xây dựng con người là then chốt của then chốt”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
 
Lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỷ USD
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm qua, Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
 
Bằng chứng, mặc dù ngành khai khoáng có mức giảm khá sâu theo định hướng tái cơ cấu chung của ngành (năm 2016 giảm 5,9%; năm 2017 giảm 7,1%) nhưng với sự tăng trưởng mạnh của ngành công nghiệp chế biến chế tạo (năm 2016 tăng 11,2% và đặc biệt năm 2017 tăng tới 14,5%), sản xuất công nghiệp nói chung vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan với chỉ số toàn ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2016 tăng 7,4% và sang năm 2017 tăng tới 9,4%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%).
 
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã khẳng định được vai trò là trụ đỡ, là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng công nghiệp, cho thấy quá trình tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp đang đi đúng hướng và có những chuyển biến tích cực. 
 
Tiếp nối thành công của năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 10,5%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2017 (7%). Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao với mức tăng 12,7%.
 
Về xuất nhập khẩu và phát triển thị trường ngoài nước, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 176,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm trước. Trong khi kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của năm 2016 tăng trưởng chưa cao một phần do giá hàng hóa xuất khẩu bình quân giảm thì năm 2017 lại là năm đặc biệt thành công của hoạt động xuất khẩu. Lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỷ USD, tăng trưởng trên 21% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu tăng trưởng được Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành Công Thương. Đây là mức tăng rất ấn tượng trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu tuy đã phục hồi nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp và một số thị trường có xu hướng quay trở lại với các biện pháp bảo hộ.
 
Nhập khẩu cũng được kiểm soát tốt, giúp chúng ta đạt thặng dư thương mại hai năm liên tiếp và 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt thặng dư khi xuất siêu 2,71 tỷ USD, qua đó góp phần lành mạnh hóa và cải thiện các cân đối vĩ mô khác của nền kinh tế.
 
Công tác khai thác cơ hội từ cam kết hội nhập đã được thực hiện có hiệu quả hơn. Tất cả các thị trường mà Việt Nam có quan hệ thương mại tự do đều ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu vượt trội. Công tác theo dõi thị trường, phản ứng chính sách của Bộ Công Thương đã được cải thiện đáng kể theo hướng chủ động, linh hoạt và kịp thời hơn; năng lực xử lý tranh chấp thương mại cũng từng bước được nâng cao.
 
Yến Nhi
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)