Giải quyết dứt điểm xử lý tiền thuê đất, sử dụng đất

10:39' 22/07/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Hiện có tới 20 địa phương thu đạt dưới 50% kế hoạch, trong đó Hà Nội và TPHCM đạt xấp xỉ 50% (tuy số thu tuyệt đối cao hơn) là những địa phương trọng điểm thu ngân sách. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngay từ bây giờ, nhất là các khoản thu có tỷ lệ đạt còn thấp và các địa phương có số thu thấp.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2018, số thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 531.520 tỷ đồng. Số thu này bằng 49,7% so với dự toán và tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu (6 tháng năm 2017 đạt 44,6% số thực hiện cả năm, tăng 13% so cùng kỳ; 6 tháng năm 2016 đạt 45,4%, tăng 6,6% so cùng kỳ; 6 tháng năm 2015 đạt 46,1%, tăng 11% so cùng kỳ) do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao.

Mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá, song vẫn còn những rủi ro cần lưu ý. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ tài chính- NSNN và thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ từ nay tới hết năm 2018, vừa được Bộ Tài chính tổ chức , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, các Uỷ ban của Quốc hội và các bộ, ngành đã tham dự, chỉ ra rủi ro trong thu ngân sách khi hiện có tới 20 địa phương thu đạt dưới 50% kế hoạch, trong đó Hà Nội và TPHCM đạt xấp xỉ 50% (tuy số thu tuyệt đối cao hơn) là những địa phương trọng điểm thu ngân sách.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính phải tăng cường quản lý thu hơn nữa, xây dựng một đề án chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế nhất là đối với khu vực phi chính thức, bằng các giải pháp đẩy mạnh thực hiện hoá đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và giảm bớt việc thu thuế khoán.

 Ảnh minh họa

 

7 lưu ý trong nhiệm vụ thu thuế, tăng thu ngân sách

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tập trung triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đã đề ra từ đầu năm góp phần tăng thu cho NSNN, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018.

Đối với những nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh một số yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, Tổng cục Thuế, các Cục Thuế, Chi cục Thuế cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện dự toán thu đã được Quốc hội, Chính phủ giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức 5% dự toán thu ngân sách như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành Tài chính (kể cả dự toán thu NSTW).

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trên, Thứ trưởng Trần xuân Hà yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngay từ bây giờ, nhất là các khoản thu có tỷ lệ đạt còn thấp và các địa phương có số thu thấp như đã nêu ở trên.

Thứ hai, có bước chuyển biến tích cực trong việc giải quyết nợ đọng về thuế; Tổng cục thuế, Cục thuế các tỉnh thành phố tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, đạt tối thiểu 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: kiểm toán nhà nước, thanh tra, công an, quản lý thị trường… để chống trốn thuế, gian lận thuế.

Thứ ba, tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, rà soát bổ sung sửa đổi các thông tư, các quy trình nghiệp vụ trong công tác thuế một cách rõ ràng, công khai minh bạch đối với tất cả người nộp thuế cũng như đối với cả người quản lý thuế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng;

Thứ tư, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra, các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thu nộp và công tác quản lý thuế.

Thứ năm, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc hội ban hành Luật quản lý thuế sửa đổi; trong đó cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế; hoàn thiện nghiệp vụ quản lý thuế một cách rõ ràng, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý.

Trong khi Luật quản lý thuế sửa đổi chưa được ban hành (dự kiến ban hành trong năm 2019 và thực thi từ năm 2020), Tổng cục Thuế cần rà soát các Thông tư, các quy trình nghiệp vụ để một mặt tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời quản lý được một cách chặt chẽ, hiệu quả.

“Luật cần được xây dựng trên tinh thần có khả năng thực thi cao, minh bạch, rõ ràng, phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực quản lý thuế”, Thứ trưởng Hà nhấn mạnh.

Thứ sáu, tập trung xây dựng kế hoạch thu NSNN năm 2019 và kế hoạch trung hạn 2019-2021. Để làm được điều này, Tổng cục Thuế cần cần rà soát đáng giá năm 2018 để xây dựng dự toán 2019 sát, tránh tình trạng do dự toán không sát nên địa phương không thể hoàn thành dự toán ngân sách trong nhiều năm. Muốn vậy phải quản lý đối tượng thu sát và có cơ sở dữ liệu cụ thể.

Thứ bảy, chú trọng công tác tuyên truyền trong quản lý thuế, đặc biệt là cơ chế chính sách mới, giải đáp vướng mắc trong quá trình quản lý, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp.

“Dù đã làm tốt nhưng vẫn cần tuyên truyền nhiều và hiệu quả hơn, trong đó có giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến xử lý đất đai, tiền thuê đất, sử dụng đất....”, Thứ trưởng lưu ý.

Đưa ra một số gợi ý để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên Thứ trưởng cho rằng cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khác nhau cả về tổ chức bộ máy, cán bộ, quản trị điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin. Trước mắt, Tổng cục Thuế và các đơn vị trong hệ thống thuế cần thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW khóa XII; Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó có việc sắp xếp, sáp nhập các Chi cục thuế thành Chi cục Thuế khu vực.

Việc sắp xếp này nhằm khắc phục sự cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chồng chéo trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, gắn với tinh giảm biên chế. Quá trình triển khai thực hiện cần phải tuân thủ quy định pháp luật, chặt chẽ, chắc chắn, có lộ trình, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các Vụ, Cục trong Tổng cục Thuế, chức năng nhiệm vụ của Cục Thuế, Chi cục thuế Huyện cũng như Chi cục thuế Khu vực, theo nguyên tắc rõ về nhiệm vụ, quyền hạn. Trên cơ sở đó rà soát lại biên chế, vị trí việc làm, bố trí đủ nguồn lực để thực thi công vụ.

Ngoài ra, cần có bước chuyển biến trong công tác quản trị nội bộ, trong đó cần chú trọng việc phân công, phân nhiệm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng Vụ, Cục trong Tổng cục, nhiệm vụ của các Phòng trong Cục Thuế cũng như các Chi cục Thuế. Xác định cơ chế giám sát, quản trị nội bộ, kiểm toán nội bộ, chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà đặc biệt nhấn mạnh, công tác quản lý thuế không chỉ là nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính mà còn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, vì vậy cơ quan thuế cần tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như cơ quan tài chính, thanh tra, kiểm toán nhà nước, quản lý thị trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiến Nguyễn

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)