Các dự án công được kéo dài thời gian giải ngân năm 2017 sang 2018

14:12, 06/03/2018
|
(VnMedia) -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 1190/BKHĐT-TH gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2017 sang năm 2018.
 
Theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.
 
Danh mục báo cáo bao gồm: Danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018. Riêng đối với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị chỉ báo cáo tổng số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018, không báo cáo chi tiết danh mục dự án;
 
Danh mục dự án và mức vốn nước ngoài kế hoạch năm 2017 thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước của các chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), chương trình phát triển giáo dục đại học (WB) có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018; Danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.
 
Theo Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017 và sự cần thiết phái kéo dài sang năm 2018, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến hết ngày 31/1/2018.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Ngoài ra, các Bộ, ngành và địa phương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ danh mục dự án và mức vốn có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 để tránh trường hợp đề nghị kéo dài nhiều lần. Năm 2018, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo kéo dài cho các Bộ, ngành và địa phương một lần, không thông báo nhiều lần như các năm trước.
 
Riêng về tiến độ triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2018.
 
Sau thời gian nêu trên, Bộ, ngành và địa phương nào không báo cáo, được hiểu là không có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn dư thuộc kế hoạch năm 2017 sang năm 2018. 
 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của Bộ, ngành và địa phương trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc