Ngân hàng tăng cường kiểm soát chặt vốn vào lĩnh vực rủi ro

17:55, 09/01/2018
|

(VnMedia) - Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2018, ngành ngân hàng phấn đấu tăng trưởng tín dụng ở mức 17%.  Vốn cho lĩnh vực rủi ro sẽ tiếp tục được ngân hàng kiểm soát chặt.

Tại cuộc họp báo Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước năm 2018, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và các đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế, vĩ mô, tiền tệ, năm 2018 NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Cụ thể hóa nội dung này, theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, NHNN điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và trên cơ sở đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính..

Tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ; ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi; tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2018, ngành ngân hàng phấn đấu tăng trưởng tín dụng ở mức 17%.

Sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ tiếp tục là 5 lĩnh vực được ưu tiên vốn trong năm 2018. Trái lại, vốn cho lĩnh vực rủi ro sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt.

Hiện tỷ trọng cho vay bất động sản giảm còn 6,5% tổng dư nợ. Vốn cho các dự án BOT, BT giao thông cũng tăng chậm hơn, còn 7,4%, giảm một nửa so với trước.

Ảnh minh họa


Để thực hiện mục tiêu này, NHNN sẽ điều hành tín dụng theo hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đi đôi với an toàn hoạt động. 

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, hỗ trợ an sinh xã hội. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác của NHNN trong năm 2018 là triển khai tiếp các bước tái cơ cấu và xử lý nợ xấu một cách căn bản, triệt để hơn. 

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: “Xử lý nợ xấu chưa nhanh như kỳ vọng do còn các vướng mắc nhưng đã được Quốc hội quan tâm bằng việc thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu tại các TCTD và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các TCTD. Việc của NHNN năm nay sẽ là triển khai Nghị quyết và luật này vào cuộc sống”. 

Để thực hiện mục tiêu này NHNN cần thực hiện một số giải pháp, như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, quy định, cơ chế hỗ trợ cho quá trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD, các quy định về xử lý vấn đề sở hữu chéo (trong đó, chú trọng các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2010);

Tập trung triển khai có chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; Tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế...

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020; Phát triển công nghệ ngân hàng và dịch vụ thanh toán, nâng cao hiệu quả và tính an toàn trong hệ thống thanh toán của ngân hàng Việt Nam. Từng bước xây dựng, triển khai, ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành Ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

Triển khai tích cực có hiệu quả 6 lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung vào cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tập trung triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36/NQ-CP...

Tiến Vinh


Ý kiến bạn đọc