Đẩy nhanh cổ phần hoá và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2018

15:09, 02/01/2018
|
(VnMedia) - Trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, tập trung ban hành cơ chế về thị trường, dựng sổ nhằm cải tiến và thúc đẩy hoạt động đấu giá, cổ phần hoá gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo tinh thần Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2018, diễn ra sáng nay (2/1).
 
Thị trường chứng khoán tăng trưởng ấn tượng
 
Đánh giá thị trường chứng khoán năm 2017, ông Đinh Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, đây là một năm thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt, thị trường chứng khoán đã khẳng định tốt vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho Chính phủ, doanh nghiệp. Là kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng, đóng góp quan trọng cho cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 
Trong khi đó, theo thống kê của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong năm 2017, trong bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có sự tăng trưởng tốt, đã tạo cơ sở vững chắc cho thị trường chứng khoán có 1 năm phát triển mạnh và tăng trưởng ấn tượng, cao nhất tại khu vực Châu Á.
 
Cụ thể, trên thị trường cổ phiếu, chỉ số Vn-Index tăng 43% so với cuối năm 2016 – mức cao nhất gần 10 năm trở lại đây; Mức vốn hóa thị trường đạt gần 3.360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020; Thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt gần 4.981 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với bình quân năm 2016.
 
Thị trường trái phiếu diễn ra sôi nổi với giá trị niêm yết đạt 1.015 nghìn tỷ đồng tăng 8% so với cuối năm 2016 (tương đương 23% GDP); tổng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 8.890 tỷ đồng/phiên, tăng 38% so với bình quân năm 2016.
 
Tại buổi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2018
Tại buổi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2018
Thị trường chứng khoán phái sinh mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2017 nhưng đã chứng tỏ sức hấp dẫn với nhà đầu tư với tổng khối lượng giao dịch đạt 946.326 hợp đồng tương ứng với tổng giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa hợp đồng đạt 80.899 tỷ đồng và có 15.808 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh được mở, gấp đôi so với cuối tháng 8/2017 (tháng đầu tiên mở cửa thị trường).
 
Hoạt động nhà đầu tư diễn ra sôi nổi, số lượng tài khoản của NĐT tiếp tục gia tăng đạt 1,9 triệu tài khoản tăng 11% so với cuối năm 2016, trong đó tài khoản NĐTNN tăng 14,3%.
 
Về hoạt động huy động vốn, đấu giá, tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán ước đạt hơn 224 nghìn tỷ đồng. Huy động qua cổ phần hóa thoái vốn đạt gần 14,8 nghìn tỷ đồngvới tỷ lệ thành công đạt 91%.
 
5 nhiệm vụ trong tâm của thị trường chứng khoán
 
Đưa ra nhiệm vụ trong năm 2018, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo của Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018.
 
Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, trọng tâm là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng vai trò của thị trường chứng khoán với nền kinh tế. Tăng cường hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm đảm bảo minh bạch, an toàn cho thị trường chứng khoán và hệ thống tài chính quốc gia.
 
Hai là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 sở Giao dịch chứng khoán, kết hợp lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ;
 
Ba là, phát triển các thị trường mới, sản phẩm mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vào cuối quý I/2018.
 
Triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý III/2018; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý, hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể triển khai từ năm 2019; nghiên cứu cơ chế huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua sàn Giao dịch chứng khoán;
 
Bốn là, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu, giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời, hiêụ quả cho ngân sách, đầu tư phát triển; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, đa đạng hoá cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; nghiên cứu phát hành trái phiếu xanh và ban hành khung pháp lý quy định về phát hành trái phiếu xanh;
 
Năm là, tiếp tục thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong đó tập trung ban hành cơ chế về thị trường, dựng sổ nhằm cải tiến và thúc đẩy hoạt động đấu giá, cổ phần hoá gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo tinh thần Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Minh Ngọc