Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm của ngân hàng VCB

08:24, 30/12/2017
|

(VnMedia)  - Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam vừa được Thanh tra Chính phủ công bố hôm nay (29/12) cho thấy hàng loạt vi phạm...

VCB

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, về thẩm định, phê duyệt dự án cho vay, một số hồ sơ tín dụng có hồ sơ pháp lý khách hàng, pháp lý dự án không đầy đủ; thẩm định hồ sơ vay vốn, năng lực tài chính thiếu chính xác; báo cáo thẩm định chưa phân tích và đánh giá khả năng trả nợ, nguồn trả nợ, hiệu quả dự án, phương án vay vốn; thẩm định xác định hạn mức tín dụng, vòng quay vốn, thời hạn cho vay, nguồn vốn tự có, vốn huy động khác chưa đủ cơ sở, thiếu chính xác.

Về giải ngân vốn cho vay, một số hồ sơ tín dụng giải ngân khi chưa đủ điều kiện theo phê duyệt; chứng từ giải ngân không đầy đủ; giải ngân cho vay mới trả khoản vay cũ hoặc trả lãi vay; có trường hợp giải ngân không kiểm tra, kiểm soát các hóa đơn chứng từ (kiểm tra bản gốc của hóa đơn bán hang) dẫn đến khách hàng giả mạo, sửa chữa nâng giá trị hóa đơn lên nhiều lần để rút vốn ngân hàng…

Về kiểm tra sử dụng vốn vay, một số hồ sơ tín dụng các chi nhánh thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay không đầy đủ theo quy định; nội dung kiểm tra sơ sài, chung chung, chưa đầy đủ, chưa kiểm tra cụ thể về sổ sách kế toán, chưa đề cập các thông tin lên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá về dòng tiền giải ngân dẫn đến ngân hàng không kiểm soát được việc sử dụng vốn và khả năng trả nợ của khách hàng…

Về tài sản bảo hiểm, Thạnh tra Chính phủ cho biết, một số hồ sơ tín dụng nhận thế chấp tài sản bảo đảm không đủ điều kiện bảo đảm theo quy định; việc định giá lại tài sản bảo đảm chưa theo quy định; hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm không có công chứng; không lưu giữ hồ sơ tài sản bảo đảm theo quy định; tài sản bảo đảm chưa được mua bảo hiểm đầy đủ; tài sản bảo đảm không đủ tỷ lệ theo cam kết trong hợp đồng tín dụng; không ký lại hợp đồng thế chấp khi hợp đồng đã hết hiệu lực.

Đối với những vi phạm trong hoạt động đầu tư tài chính của Ngân hàng VCB, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc góp vốn, mua cổ phần của VCB chưa hoàn toàn phù hợp với những quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. VCB có cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp Gentraco và Tổ chức tín dụng là MB nhưng doanh nghiệp lại là cổ đông hoặc công ty con của tổ chức tín dụng lại là cổ đông VCB là chưa đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

VCB cũng chậm thoái vốn tại những doanh nghiệp ngoài ngành, lĩnh vực và những doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả.

Hiệu quả đầu tư của VCB cũng được xác định là chưa tương xứng với việc tang vốn đầu tư trong giai đoạn 20014-2015; giá trị đầu tư tăng nhưng cổ tức lại giảm.

Trong việc mua sắm tài sản của VCB, Thanh tra Chính phủ kết luận, kiểm tra 2 gói thầu công nghệ thông tin thì thấy VCB thực hiện chưa đúng quy trình và nội dung đầu tư, các yêu cầu về an toàn, bảo mật; năng lực của cán bộ thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật; chưa kiểm soát chặt chẽ đối với nhà thầu đã chuyển nhượng cho đơn viị khác thực hiện mà VCB không nắm được. Đến thời gian kiểm tra gói thầu “mua sắm giải pháp Flash caching cho hệ thống máy chủ” chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trước những sai phạm nói trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có vi phạm;

Thanh tra Chính phủ cũng cho biét, đối với các hồ sơ bán nợ, Thanh tra Chính phủ chưa có điều kiện kiểm tra việc cấp tín dụng đối với các hồ sơ này. Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả tự kiểm tra của VCB và các cơ quan khác cho thấy, VCB có vi phạm trong việc cấp tín dụng đối với các hồ sơ bán nợ, cần phải được làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ngân hang Nhà nước Việt Nam giao cơ quan Thanh tra giám sát ngân hang thanh tra việc cấp tín dụng của VCB.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước các cấp xem xét, xử lý các vi phạm hành chính theo quy định; yêu cầu VCB khi quyết toán đói với 2 gói thầu của 2 công ty có vi phạm trong chuyển nhượng phải loại trừ khỏi giá trị quyết toán số tiền 1,174 tỷ đồng, trong đó Công ty công nghệ thông tin và truyền thông Tecapro 0,774 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Thông tin Tiên tiến tinh hoa, nay là công tyCPAURACA 0,4 tỷ đồng…

Xuân Hưng