http://vnmedia.vn/kinh-te/201706/hoang-anh-gia-lai-len-ke-hoach-vuc-lai-kinh-doanh-trong-nam-2017-571722/v3.txt
Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch vực lại kinh doanh trong năm 2017

Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch vực lại kinh doanh trong năm 2017

07:29' 25/06/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 dự kiến, sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính. Lãi trước thuế mục tiêu là 552 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị với nhiều kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017.
 
Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, dự kiến ngành chăn nuôi bò thịt sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017, góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
 
Về mảng ngành trồng trọt, trong đó có cao su, trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.
 
Cây ăn quả, Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu rất khả quan dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho công ty trong năm 2017.
 
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 với mức doanh thu thuần dự kiến là 6.335 tỷ đồng
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 với mức doanh thu thuần dự kiến là 6.335 tỷ đồng
Theo Hoàng Anh Gia Lai, để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác.
 
Riêng ngành bất động sản tại Myanmar, Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết, trong năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê. Cùng với đó, phấn đầu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.
 
Các ngành khác bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.
 
Riêng về kế hoạch kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2017 là 552 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, trong năm 2017, Công ty sẽ xây dựng giai đoạn 2 linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn 1. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược.
 
Ngành nông nghiệp, tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công.
 
Về ngành thủy điện, Tập đoàn đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủ điện Nậm Kong 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý dự án thủ điện Nậm Kong 2 tại Lào.
 
Các ngành khác, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như bệnh viện, khách sạn.
 
Yến Nhi