15 quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới

17:01, 01/05/2017
|

Mỹ, Nhật Bản hay Anh,...đều nằm trong danh sách những quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới.

Mỹ là một trong những quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới. Nước này có tới 13.554.000 triệu phú và mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở đây là 44.977 USD.
Mỹ là một trong những quốc gia có nhiều người giàu nhất thế giới. Nước này có tới 13.554.000 triệu phú và mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở đây là 44.977 USD.

 

Nhật Bản là một cường quốc kinh tế trên thế giới. Được biết, Nhật Bản có tới 2.826.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 120.493 USD.
Nhật Bản là một cường quốc kinh tế trên thế giới. Được biết, Nhật Bản có tới 2.826.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 120.493 USD.

 

Nước Anh đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách, với 2.225.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 107.865 USD
Nước Anh đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách, với 2.225.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 107.865 USD

 

Đức cũng là nước có nhiều triệu phú, với 1.637.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 42.833 USD.
Đức cũng là nước có nhiều triệu phú, với 1.637.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 42.833 USD.

 

Pháp có 1.617.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 99.923 USD.
Pháp có 1.617.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 99.923 USD.

 

Đứng thứ 6 trong danh sách là Trung Quốc, nơi có tới 1.590.000 triệu phú.
Đứng thứ 6 trong danh sách là Trung Quốc, nơi có tới 1.590.000 triệu phú.

 

Italy cũng là đất nước có nền kinh tế phát triển và có tới 1.132.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 104.105 USD.
Italy cũng là đất nước có nền kinh tế phát triển và có tới 1.132.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 104.105 USD.

 

Canada có 1.117.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 96.664 USD.
Canada có 1.117.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 96.664 USD.

 

Australia có 1.060.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 162.815 USD
Australia có 1.060.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 162.815 USD

 

Thụy Sĩ cũng là một đất nước có nền kinh tế phát triển. Nước này có tới 716.000 triệu phú.
Thụy Sĩ cũng là một đất nước có nền kinh tế phát triển. Nước này có tới 716.000 triệu phú.

 

Hàn Quốc có tổng số 679.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 64.636 USD
Hàn Quốc có tổng số 679.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 64.636 USD

 

Một quốc gia Châu Âu khác cũng có nhiều triệu phú đó là Tây Ban Nha, với 386.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 56.500 USD.
Một quốc gia Châu Âu khác cũng có nhiều triệu phú đó là Tây Ban Nha, với 386.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 56.500 USD.

 

Một quốc gia Châu Âu khác cũng có nhiều triệu phú đó là Tây Ban Nha, với 386.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 56.500 USD.
Một quốc gia Châu Âu khác cũng có nhiều triệu phú đó là Tây Ban Nha, với 386.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 56.500 USD.

 

Hà Lan là một đất nước phát triển và có tới 287.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 81.118 USD.
Hà Lan là một đất nước phát triển và có tới 287.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 81.118 USD.

 

Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 15, với 285.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 39.692 USD.
Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 15, với 285.000 triệu phú. Mức tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành ở nước này là 39.692 USD.

theo kienthuc


Ý kiến bạn đọc