http://vnmedia.vn/kinh-te/201704/bo-truong-cong-thuong-lan-dau-doi-thoai-voi-cong-dan-ve-ky-luat-can-bo-564853/v3.txt
Bộ trưởng Công Thương lần đầu đối thoại với công dân về kỷ luật cán bộ

Bộ trưởng Công Thương lần đầu đối thoại với công dân về kỷ luật cán bộ

07:11' 22/04/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã lần đầu đối thoại trực tiếp với công dân, liên quan đến việc kỷ luật bà Trịnh Mai Hương - Hàm Trưởng phòng Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bằng hình thức hạ bậc lương.

Chiều ngày 21/4, người đứng đầu ngành Công Thương - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp dân tại trụ sở Bộ Công.

Đây là lần đầu tiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp công dân, kể từ khi Quy chế Ngành được ban hành và có hiệu lực cuối tháng 2 vừa qua. Trước đó, do quá nhiều việc cần phải giải quyết, việc tiếp công dân thường niên, theo quy định được Bộ trưởng uỷ quyền cho các đơn vị chuyên môn, có liên quan.

Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh với công dân Trịnh Mai Hương diễn ra cởi mở và thẳng thắn và đối thoại trực tiếp từng vấn đề một.

Theo thông tin tại buổi tiếp dân, vụ việc liên quan đến công dân Trịnh Mai Hương xuất phát từ việc ngày 31/12/2014, Bộ Công Thương ký Quyết định số 12144/QĐ-BCT về việc kỷ luật bà Trịnh Mai Hương - Hàm Trưởng phòng Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bằng hình thức hạ bậc lương.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã lần đầu đối thoại trực tiếp với công dân, liên quan đến việc kỷ luật bà Trịnh Mai Hương
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã lần đầu đối thoại trực tiếp với công dân, liên quan đến việc kỷ luật bà Trịnh Mai Hương

Từ đầu năm 2015 đến nay, bà Trịnh Mai Hương đã có Đơn khiếu nại gửi Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cung cấp các tài liệu liên quan với nguyện vọng xin hủy Quyết định số 12144.
Tại buổi tiếp công dân lần đầu tiên của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, bà Trịnh Mai Hương cũng đã cung cấp bổ sung một tài liệu quan trọng để gửi Bộ trưởng xem xét.

Phát biểu tại buổi tiếp, sau khi nghe bà Trịnh Mai Hương trình bày toàn bộ quá trình sự việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là sự việc diễn ra trong thời gian dài (khoảng 3,5 năm) nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Do nội dung sự việc phức tạp, chưa thể giải quyết trong khuôn khổ một buổi tiếp công dân, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ rà soát kỹ lưỡng, tham mưu để Bộ trưởng có thể giải quyết thấu đáo sự việc trên.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu thành lập ngay Tổ công tác của Bộ Công Thương do Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế rà soát toàn bộ quy trình sự việc, đánh giá cơ sở pháp lý khi xem xét quy trình kỷ luật; đánh giá diễn biến sự việc liên quan đển kỷ luật công chức; vấn đề xử lý trong quy trình của các cấp có thẩm quyền; đối chiếu xem xét lại Quyết định kỷ luật...

Bộ trưởng yêu cầu sau hai tuần, Tổ công tác hoàn thành công việc, báo cáo trực tiếp Bộ trưởng.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị bà Trịnh Mai Hương nếu có thêm tài liệu, căn cứ khác ngoài những gì đã cung cấp thì bổ sung trong 3 ngày, tạo điều kiện để Tổ công tác của Bộ tổng hợp và sớm hoàn thành báo cáo.

Theo Quy chế tiếp công dân của Bộ Công Thương có liệu lực thi hành cuối tháng 2/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng.

Mục đích của công tác tiếp công dân nhằm lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết, Bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.Thanh tra Bộ có trách nhiệm xét xét cụ thể vụ việc và báo cáo Bộ trưởng thời gian tiếp công dân. Đồng thời, Thanh tra Bộ có trách nhiệm cử cán bộ hướng dẫn công dân đến nơi tiếp và thực hiện các quy định về tiếp công dân của Bộ trưởng, giúp Bộ trưởng theo dõi và giải quyết các công việc tiếp theo sau khi tiếp công dân.

Hàng quý, trước ngày 15 của tháng cuối quý, Thanh tra Bộ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh trong Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo bằng văn bản về công tác tiếp công dân gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Yến Nhi