Nguồn thu từ dầu thô tiếp tục tăng cao

06:42, 11/10/2018
|
 -  Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, nguồn thu từ dầu thô ước 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 134% dự toán năm, tăng 42,5% so cùng kỳ năm 2017.
 
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.
 
Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm (trên 75%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.
 
Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách Nhà ước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2018. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.
 
Về chi ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cũng cho biết, luỹ kế chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 989,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017.
 
Đồ họa: Ngọc Hoa
Đồ họa: Ngọc Hoa
Đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và quý IV năm 2018 về thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2019-2021. 
 
Bên cạnh đó, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2019 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (phần về tài chính - ngân sách).
 
Liên quan đến công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho hay, trong 9 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 10 doanh nghiệp Nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng.
 
Tình hình thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng.
 
Trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tích cực thực hiện rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý phát triển thị trường tài chính (chứng khoán, bảo hiểm).
 
Cụ thể, đối với thị trường chứng khoán, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi. Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành hoàn thiện Đề án "Tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2017 -2020". Trình Chính phủ Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán; giám sát các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo bộ chỉ tiêu CAMEL; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm .
 
Đối với thị trường bảo hiểm, tích cực nghiên cứu, xây dựng các Nghị định, quyết định trong lĩnh vực Bảo hiểm . Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so cùng kỳ năm 2017; tổng giá trị tài sản đạt 369,8 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7%; đầu tư trở lại nền kinh tế 293,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ năm 2017.
 
Liên quan đến công tác quản lý giá, trên cơ sở báo cáo đánh giá về diễn biến cung, cầu giá cả thị trường theo định kỳ, trong tháng 9/2018 đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành 2 công văn điều hành giá xăng dầu (Công văn số 7194/BCT-TTTN ngày 6/9/2018 và Công văn số 7657/BCT-TTTN ngày 21/9/2018). Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá, thông báo giá một số mặt hàng trọng yếu cũng như xây dựng báo cáo đánh giá về diễn biến cung cầu giá cả thị trường định kỳ.
 
Về công tác tài chính đối ngoại, trong quý III/2018 thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá 382 triệu USD; lũy kế 9 tháng đã ký kết 13 hiệp định vay với tổng trị giá 1.220,3 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm giải ngân khoảng 1.447 triệu USD tương đương khoảng 33,3 nghìn tỷ đồng; trong đó cấp phát khoảng 26.174 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 7.107 tỷ đồng.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc