(Infographic) - Kinh tế Việt Nam qua những con số

07:09, 02/09/2018
|
 – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư đăng ký ước đạt 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với đó, sản xuất kinh doanh vẫn tiếp nối xu thế tăng trưởng tích cực từ đầu năm trong cả 3 khu vực, cho thấy động lực tăng trưởng của các ngành sản xuất đang có xu hướng tăng trưởng tốt.
 
Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng nhẹ, khoảng 0,45% so với tháng trước và CPI bình quân 8 tháng vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý, tăng 3,52% so với cùng kỳ, bám sát mục tiêu dưới 4% đã đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 1,38% so với bình quân cùng kỳ.
 
Tình hình sản xuất kinh doanh vẫn tiếp nối xu thế tăng trưởng tích cực từ đầu năm trong cả 3 khu vực, cho thấy động lực tăng trưởng xuất phát từ năng lực tăng thêm của các ngành sản xuất đang có xu hướng tăng trưởng tốt.
 
Xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả tốt nhất của 8 tháng trong 4 năm trở lại đây, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 8 tháng ước đạt 155,4 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 152,66 tỷ USD, tăng 11,6% . Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD.
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường... cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. 
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng khoảng 45,9%, một phần là do công tác rà soát số liệu đăng ký doanh nghiệp, nhưng một phần nguyên nhân là doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, quá trình thanh lọc của thị trường diễn ra mạnh.
 
Đồ thị: Ngọc Hoa
Đồ thị: Ngọc Hoa

 

Đồ họa: Ngọc Hoa
Đồ họa: Ngọc Hoa
Minh Ngọc