(Infographic) - Hà Nội đang là điểm đến hấp dẫn nhất về thu hút đầu tư nước ngoài

14:45, 28/08/2018
|
 - Trong 8 tháng năm, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư.
 
Số liệu mới công bố của Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 8 tháng năm, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ng oài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài; tiếp sau là kinh doanh bất động sản; bán buôn, bán lẻ...
 
Trong 8 tháng năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp sau là TP Hồ Chí Minh; Bà Rịa - Vũng Tàu ...
 

Đồ họa: Ngọc Hoa

Đồ họa: Ngọc Hoa

Minh Ngọc