http://vnmedia.vn/infographic/201805/infographic-ky-vong-sau-hoi-nghi-tw7-can-bo-tot-luong-tang-va-bao-hiem-xa-hoi-ben-vung-603259/v3.txt
(Infographic) - Kỳ vọng sau Hội nghị TW7: Cán bộ tốt, lương tăng và bảo hiểm xã hội bền vững!

(Infographic) - Kỳ vọng sau Hội nghị TW7: Cán bộ tốt, lương tăng và bảo hiểm xã hội bền vững!

14:11' 18/05/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Đội ngũ cán bộ chuẩn hoá; lương là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình; Cải cách BHXH theo hướng "đóng - hưởng", "công bằng", "chia sẻ" và "bền vững"… là những nội dung quan trọng trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7.

Bài: Xuân Hưng (đồ họa: Ngọc Hoa)

 
Loading...