APEC 2017 – cơ hội nâng tầm vị thế Việt Nam

07:14' 23/07/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Đối với Việt Nam, APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế. 13 trong 20 thành viên APEC là các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam. 13 trong số 15 Hiệp định FTA của Việt Nam là từ các thành viên APEC. Khoảng 78% FDI, trên 70% thương mại và 70% lượng khách du lịch vào Việt Nam là từ APEC.  
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Chiều ngày 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, đã diễn ra Lễ ra mắt và phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.
 
Ủy ban quốc gia về APEC 2017 được thành lập theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 25 Ủy viên là Lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành và thành phố sẽ tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017.
 
Tham dự buổi Lễ ra mắt và phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 có Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và lãnh đạo 25 Bộ, Ban, ngành và thành phố  là các Ủy viên Ủy ban Quốc gia.
 
Việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 thể hiện coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, cũng như đẩy mạnh triển khai chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh APEC là cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu đối với nước ta và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thủ tướng hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 là cơ chế điều phối một cách tổng thể giữa các Bộ, Ban, ngành và các địa phương để chuẩn bị tốt nhất Năm APEC 2017.
 
Thủ tướng khẳng định việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là bước tiến mới trong tiến trình hội nhập quốc tế tích cực, chủ động và nâng tầm đối ngoại đa phương của nước ta, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của quốc gia. Đây cũng là cơ hội để tăng cường các mối quan hệ song phương của Việt Nam với các đối tác thành viên APEC, trong đó có nhiều đối tác chiến lược, toàn diện và các đối tác FTA của Việt Nam.
 
Thủ tướng chỉ đạo các thành viên Ủy ban nỗ lực cao độ để bảo đảm đã đăng cai thì phải thành công. Năm APEC 2017 phải là năm thành công cả về mặt tổ chức và nội dung, bảo đảm chuẩn bị chu đáo mọi mặt về lễ tân, cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh và y tế, để lại ấn tượng tốt về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và tại các địa phương đăng cai các hội nghị APEC.
 
Thủ tướng cũng chỉ đạo Ủy ban Quốc gia khẩn trương thành lập và đưa 5 Tiểu ban và Ban Thư ký đi vào hoạt động để kịp thời chỉ đạo, triển khai các công tác chuẩn bị cụ thể. Đồng thời, cần sớm hình thành Chương trình truyền thông gắn với các hoạt động của Năm APEC 2017 để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và phát triển kinh tế của đất nước cũng như con người và văn hóa nước ta.
 
Ngay sau Lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban quốc gia nhằm xác định các trọng tâm lớn, kế hoạch công tác của Ủy ban trong năm 2015 và lộ trình công tác chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2017.
 
Chủ tịch Ủy ban nêu rõ, trước chuyển biến nhanh của tình hình và hợp tác APEC, để chuẩn bị tốt nội dung cho Năm APEC 2017, chúng ta cần quyết tâm chuyển mạnh sang tư duy “chủ động đóng góp và tích cực đề xuất ý tưởng, sáng kiến”. Chủ tịch Ủy ban đề nghị các cơ quan, Bộ và thành phố thành viên Ủy ban bám sát các trọng tâm và chương trình công tác đã được đề ra từ nay đến năm 2018. Đặc biệt, các cơ quan và địa phương liên quan cần đẩy mạnh chuẩn bị cơ sở vật chất theo đúng tiến độ; Tích cực nghiên cứu sâu các nội dung hợp tác của APEC để đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cụ thể cho Năm APEC 2017; Tăng cường tham gia, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nước ta trong APEC đồng thời chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực để bảo đảm thành công của Năm APEC 2017.
 
Khi được đề nghị cho biết ý nghĩa của Năm APEC 2017 đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời: “Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới. Đối với nước ta, APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế. 13 trong 20 thành viên APEC là các đối tác chiến lược, toàn diện của nước ta. 13 trong số 15 Hiệp định FTA nước ta là từ các thành viên APEC. Khoảng 78% FDI, trên 70% thương mại và 70% lượng khách du lịch vào Việt Nam là từ APEC.
 
Việc đăng cai APEC 2017 có 3 ý nghĩa lớn:  Một là, đây là bước cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng và làm sâu sắc quan hệ toàn diện của ta với các đối tác. Hai là, đây cũng là dịp để nước ta tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác, nguồn lực của APEC để phát triển đất nước, tạo động lực mới cho phát triển của đất nước và các vùng miền. Cuối cùng, APEC 2017 là dịp để chúng ta quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước đổi mới, năng động và giàu tiềm năng. Do đó, có thể nói Năm APEC 2017 sẽ là một trọng tâm của đối ngoại Việt Nam”.


Kiệt Linh