http://vnmedia.vn/goc-nhin/201412/thu-tuong-la-chu-tich-uy-ban-quoc-gia-doi-moi-giao-duc-463255/v3.txt
Thủ tướng là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới Giáo dục

Thủ tướng là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới Giáo dục

11:00' 18/12/2014 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Quy chế làm việc của Uỷ ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo vừa được ban hành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch Uỷ ban này.

Hiện nay, hai Phó chủ tịch Ủy ban là Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ủy viên Thường trực là Bộ trưởng GD&ĐT; Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Tổng thư ký Ủy ban là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

5 ủy viên gồm: Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển; Thứ trưởng Lao động Nguyễn Ngọc Phi; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Lê Văn Học và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.


Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban; bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban và các cơ quan thường trực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng thời, giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan liên quan, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên thường trực, các Ủy viên Ủy ban. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ phận giúp việc cho Ủy ban đặt tại Văn phòng Chính phủ; do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập; gồm các công chức kiêm nhiệm của Văn phòng Chính phủ và trường hợp cần thiết, cử công chức biệt phái của một số Bộ, ngành liên quan.

Các tổ chức tư vấn của Ủy ban được thành lập theo yêu cầu công việc cụ thể. Thành viên tổ chức tư vấn là đại diện một số tổ chức và chuyên gia trong và ngoài nước, được mời làm việc theo nhiệm vụ và có thời hạn.


Thuỳ Minh